Reference

Vodárna "Filtry" ve Varšavě v Polsku

Vodárna "Filtry" ve Varšavě v PolskuVodárna "Filtry" ve Varšavě v Polsku
Vodárna "Filtry" ve Varšavě v PolskuVodárna "Filtry" ve Varšavě v PolskuVodárna "Filtry" ve Varšavě v PolskuVodárna "Filtry" ve Varšavě v PolskuVodárna "Filtry" ve Varšavě v PolskuVodárna "Filtry" ve Varšavě v PolskuVodárna "Filtry" ve Varšavě v PolskuVodárna "Filtry" ve Varšavě v PolskuVodárna "Filtry" ve Varšavě v PolskuVodárna "Filtry" ve Varšavě v PolskuVodárna "Filtry" ve Varšavě v PolskuVodárna "Filtry" ve Varšavě v Polsku
Autor: 
Chris Hodson

Regenerace pozoruhodného vodárenského komplexu, sloužícího Varšavě od devatenáctého století, využila tradičního přístupu - měděných střech, strmě se zdvíhajících nad cihlové zdi, odkazujících na styl původní architektury bez jejího kopírování. 

Vodárnu Filtry, uvedenou do provozu v roce 1876, navrhl britský inženýr William Lindley, který již dříve získal uznání za práce na projektech železnice a zejména komunální infrastruktury v mnoha evropských městech. Navrhl první podzemní stoky v kontinentální Evropě a spolu se svými syny navrhl systémy pro města v Německu i jinde - např. pro Petrohrad, Budapešť, Prahu a Moskvu - a obrátil svou pozornost také k městskému plánování.

Ve Varšavě vytvořil systém čištění vody, který plynule fungoval až do poslední rekonstrukce. Tady také spolupracoval s architektem Julianem Herde na komplexu budov, obložených červenými keramickými dlaždicemi a dekorativními prvky z pískovce. Plechové střechy byly na ocelové konstrukci a okna měla ocelové rámy. Klíčovým aspektem úspěchu Filtrů je jejich vazba na okolí, kde zelená krajina pokrývá přibližně 70 % této oblasti města. Tento jedinečný a historický komplex infrastruktury je místně "chráněn" a uveden v seznamu světového dědictví UNESCO.

Zlepšení výkonnosti

Tato oblíbená památka zažila od 19. století různé změny, včetně přístaveb v 70. letech, které nebraly do úvahy místní prostředí, a rozsahu a podobě původní budovy nepřidávaly žádný význam. V polovině osmdesátých let dvacátého století započala restaurace původní budovy podle současného architekta Richarda Sobolewskiho z Dorjon International, včetně nahrazení pozinkovaných železných plechů na střeše mědí. Nejnovější, nedávno dokončené nové úpravy budovy byly podřízeny technickým a výkonnostním požadavkům. Došlo ke zlepšení kvality vody dle nejnovějších parametrů a v souladu s normami Evropské unie; a také se podstatně snížilo používání oxidu chloričitého pro dezinfekci a ošetření vody.

Při začleňování složitých technických požadavků do modernizovaného provozu čelili architekti závažným problémům. Z architektonického hlediska přijali původní budovy jako svůj referenční bod. Zamítli zavádění moderních forem a zásahů jako kontrast k zbylé stavbě. Místo toho přijali architektonický jazyk masivní budovy infrastruktury z 19. století. Richard Sobolewski komentuje: "Nekopírovali jsme původní architekturu, ale vyvinuli jsme podobný charakter nového bloku s použitím moderních materiálů. Rozsáhlé měděné zastřešení zde hraje ústřední úlohu a poskytuje budovám tohoto typu výhodu trvalosti."

Architektonickým klíčem je diferenciace architektonických útvarů jednotlivých stavebních prvků. Například strmé střechy s výraznými štíty dosahují kontrastu zejména vůči plochým "zeleným" střechám nad hlavní halou filtrů. Dramatické interiéry jsou výsledkem obrovských prostorů, vytvářených tímto typem infrastruktury v budově, a také cihel a keramických obkladů, dominujících interiéru. Přírodní denní světlo hraje na příslušných místech důležitou roli prostřednictvím štědře rozmístěných střešních světlíků a rozsáhlého svislého prosklení.

Oživení povrchů

Problém rozsáhlých fasád bez oken, diktovaných budovami tohoto typu, byl úspěšně vyřešen osázenými náspy, vytvářejícími parkovou krajinu, a také kontrastními povrchy a barvami materiálu. Interakce mezi povrchy je také zdůrazněna způsobem, jakým jsou střechy orientované a tvarované. Byly použity různé formy plechů z předoxidované mědi spojené stojatou drážkou, střídanou s širšími laťovými spoji rolí, což vytváří rytmus napříč instalací v dlouhých pruzích.

Je obzvláště příhodné, že tyto rozlehlé měděné střechy jsou použity na komplexu, určeném k dodávce pitné vody populaci města. Jde o jasnou připomínku dlouhé historie mědi v dodávkách nezávadné vody do našich domovů. 

Budova

Vlastník budovy: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna
Postaveno: 
2012
Stát: 
Polsko
PSČ: 
02-012
Město: 
Warsaw
Ulice: 
81 Ulica Koszykowa, Warsaw
Místo: 

Kategorie

Užití: 
Polokruhový okap
Na střeše
Části střech/vikýř
Střechy
Typ budovy: 
UNESCO world heritage site
Průmyslové a zemědělské
Národní památky
Použitá měď: 
Předoxidovaná

Evropská soutěž

Sezona: 
2013

Architekt

Jméno, ateliér: 
Dorjon International
Adresa&popis: 
ul. Zamiany 9/36, 02-786 Warszawa, Poland 

Dodavatel mědi

Titul: 
Euro-Dach
Adresa&popis: 
Piaseczno 05-501, Graniczna 27, Poland

Find out more

Robert Pintér
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Find out more by following this link.

Accept