Strona główna » Referencje » Sanktuarium Montevergine Mercogliano, Avellino, Włochy
Referencje

Sanktuarium Montevergine Mercogliano, Avellino, Włochy

Arch Luigi Picone

Realizacja prac konserwatorskich i rewaloryzacji zabytkowego Sanktuarium Montevergine została w lutym 2013 r. powierzona architektowi Luigi Picone przez nadzór konserwatorski Salerno i Avellino oraz przez władze miasta Mercogliano (Av) w ramach „Szczegółowego Planu Prac Konserwatorskich, Renowacji i Rewaloryzacji Zespołu Dziedzictwa Historycznego, Kulturowego i Naturalnego, Sanktuarium Montevergine Mercogliano, Avellino”. W roku 2015 wykonanie prac zostały zlecone firmie A.I.T. Salvatore Ronga s.r.l. przez władze Parku Regionalnego Partenio. 

Zakres prac przewidywał m.in. wymianę 10 000 m2 poszycia dachowego z blachy, które zostało częściowo uniesione przez wiatr i odkształcone pod ciężarem śniegu. Uznano za celowe, że nowe pokrycie będzie instalowane z wykorzystaniem istniejących drewnianych, stalowych i żelbetowych elementów, takich jak deski, kratownice i belki.

Sekcje walcowanej blachy miedzianej były podwójnie zaginane na deskach okapowych z drewna kasztanowego za pomocą giętarek i/lub specjalnych kleszczy do zaginania rąbków. Pasy blachy, układane w odległości międzyosiowej 60 cm, były łączone za pomocą specjalnych stalowych uchwytów i mosiężnych wkrętów. Liczbę złącz obliczono zgodnie z wymaganiami przepisów UNI10372, z uwzględnieniem silnych wiatrów występujących w tym obszarze.

Ponadto, mocowania wszystkich zewnętrznych elementów dachu krytego miedzią, takich jak linki bezpieczeństwa i śniegołapy, zostały zaprojektowane z myślą o mocowaniu pokrycia dachowego żabkami w celu uniknięcia przebić przez blachę.

Dla zapobieżenia osuwaniu się śniegu zmocowano na dachu miedziane śniegołapy. W celu zmniejszenia tarcia i zapewnienia możliwości przesuwania się miedzianego pokrycia względem deskowania, bezpośrednio na deskach ułożono elastyczną membranę z geowłókniny nietkanej. Miedziane rynny zostały wbudowane w dach w odległości ok. 25 cm od krawędzi okapu.

System ochrony odgromowej jest zgodny z wymaganiami prawa włoskiego: Rozporządzenie Nr 37/2008 z późniejszymi zmianami, oraz z normy CEI 81-10 dotyczącej ochrony odgromowej. System, zaprojektowany zgodnie z kryteriami klatki Faradaya, wykorzystuje cale poszycie dachu wykonane z miedzi, jako element instalacji odgromowej razem z rurami spustowymi, które zostały uzupełnione miedzianymi rurami o średnicy 6,0 cm. Na każdej rurze spustowej, w pobliżu połączenia z elementem aktywnej ochrony odgromowej, została zainstalowana skrzynka zaciskowa, umożliwiająca sprawdzanie systemu.

Pracami zarządzał, z należytą starannością, architekt Luigi Picone wraz z architektami Amerigo Calvanese, Maria Gabriella Errico i Francesca De Marinis. W toku realizacji pojawiały się dalsze szczegółowe zagadnienia, związane z budową i wykonawstwem, które były rozwiązywane indywidualnie dla każdego przypadku.

Prace, rozpoczęte w lutym 2015 r. zostały ukończone we wrześniu 2016 r. i wtedy obiekt został przekazany Opactwu Benedyktynów w Montevergine.

Share: 

Budynek

Właściciel: 
Comunita Benedettina di Montevergine
Zakończenie budowy: 
2016
Country: 
Włochy
Kod pocztowy: 
83013
Miejscowość: 
Mercogliano

Kategorie

Zastosowanie: 
Rynna
Rury spustowe
Dachy
Rodzaj budynku: 
Obiekty sakralne
Obiekty kulturalne.
Pomniki
Zastosowanie miedzi: 
Klasyczna
Obiekt: 
Modernizacja

Architekt

Name, office: 
Studio Arch Luigi PIcone
Address & description: 
via Nevio 26 Napoli 80122 Italy

Wykonawca

Nazwa: 
Fumagalli Maurilio

Konkursy

Edycja: 
2017

Dalsze korzystanie z serwisu wymaga zgody użytkownika na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji patrz link.

AKCEPTUJĘ