Strona główna » Referencje » Rewitalizacja zabytkowych kamienic, Wrocław, Polska
Referencje

Rewitalizacja zabytkowych kamienic, Wrocław, Polska

PCPM

Wrocław jest pierwszym polskim miastem, którego władze zdecydowały się na wieloletni plan rewitalizacji starych kamienic.

Wrocław odzyskuje swoją dawną świetność. Większość historycznych budynków, które były dumą przedwojennego Wrocławia została odnowiona lub jest w trakcie remontów. Należą do nich mi. Hala Stulecia, gmach Opery Wrocławskiej, Dom Handlowy Kameleon, Hotel Monopol. Problemem są remonty starych kamienic, z których większość wpisana jest do krajowego rejestru zabytków, a ich właścicielami są wspólnoty mieszkaniowe lub należą do zasobów komunalnych miasta. Barierą rewitalizacji tych zasobów są duże nakłady finansowe które należy ponieść, aby przywrócić tym obiektom pierwotny wygląd oraz podnieść standard mieszkań do współczesnych potrzeb. Poniesienie tak dużych nakładów finansowych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz zarządców mienia komunalnego jest niemożliwe. Władze miasta mają świadomość, że nie rozpoczęcie remontów kamienic w najbliższym czasie doprowadzi do ich kompletnej dewastacji i konieczność poniesienia w przyszłości jeszcze większych nakładów, aby przywrócić tym obiektom pierwotny wygląd. Nakłady te byłyby większe niż rozbiórka kamienic i budowa nowych budynków mieszkalnych. Samorządowe władze miasta opracowały i wdrożyły „Program remontu 100 kamienic gminnych”, w ramach którego przywrócono pierwotny stan elewacji zewnętrznych budynków, zmodernizowano mieszkania w budynkach przez wyminę stropów, instalacji sanitarnych i grzewczych oraz zapewniono indywidualne łazienki w budynkach, w których pierwotnie były one wspólne dla kilku mieszkań. Miasto finansuje 70% poniesionych nakładów remontowych. Do dnia dzisiejszego w ramach programu, który rozpoczęto w 2007 roku ukończono rewitalizację 17 kamienic. Kolejnych 67 jest w trakcie remontu. Duże zainteresowanie programem wśród wspólnot mieszkaniowych oraz doskonały efekt wizualny i funkcjonalny odnowionych kamienic spowodował, że władze miasta zdecydowały się na rozszerzenie rewitalizacji na 400 kamienic. Gmina przeznaczy dodatkowe środki z budżetu i pozyska dodatkowe pieniądze z funduszy Unii Europejskiej. Zakończenie programu planuje się na 2010 rok. Najcenniejsze kamienice mają dużą wartość historyczną. Mają unikalne elewacje, wieże z pięknymi kopułami oraz ręcznie wykonane systemy rynnowe. Do wykonania pokrycia kopuł i systemów rynnowych zastosowano miedź, gdyż pierwotnie ten materiał był na tych elementach architektonicznych. W ramach programu wyremontowano Kamienice pod Baranem, Pod Złotym Słońcem, zespół Kamienic na ul. Podwale i Norwida. Kamienice te z uwagi na ich piękno, wartość historyczną i architektoniczną stały się nową atrakcją turystyczną Wrocławia.

Share: 

Budynek

Właściciel: 
Zarząd Budynków Komunalnych, Wspólnoty Mieszkaniowe
Zakończenie budowy: 
2009
Country: 
Polska
Miejscowość: 
Wrocław

Kategorie

Zastosowanie: 
Dachy
Obiekt: 
Modernizacja

Architekt

Name, office: 
Wydział Architektury Urzędu Miasta

Dalsze korzystanie z serwisu wymaga zgody użytkownika na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji patrz link.

AKCEPTUJĘ