Strona główna » Referencje » Platforma Sztuki i Kreatywności, Guimaraes, Portugalia
Referencje

Platforma Sztuki i Kreatywności, Guimaraes, Portugalia

Pitágoras Architects

Budynki, które tworzą Rynek Miejski i wyznaczoną przez nie przestrzeń, powszechnie określaną jako "Targ" – nazwa odziedziczona po placu targowym będącym jego częścią, stanowią charakterystyczne elementy miejskiego pejzażu Guimaraes. Tereny dawnego targu wyróżniają się uprzywilejowaną lokalizacją w samym centrum miasta oraz doskonałym dostępem w bezpośrednim sąsiedztwie Toural Square i zabytkowego centrum.

Realizacja tego projektu – przekształcenie placu targowego w wielofunkcyjną przestrzeń poświęconą działalności artystycznej, komercyjnej, kulturalnej i społecznej   w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury 2012, pozwoliła na fizyczną i funkcjonalną integrację tkanki miasta i odzyskanie w ten sposób kluczowego obszaru miejskiej przestrzeni. Ponadto, rozszerzenie tego projektu na przyległe działki budowlane umożliwiło regenerację wewnętrznej przestrzeni bloku, który w wyniku zajęcia go na potrzeby przemysłu obróbki marmuru został całkowicie pozbawiony swojego charakteru.

Program ten obejmował przejrzystą koncepcję i definiował cele do osiągnięcia w istniejącej infrastrukturze oraz wyszczególniał szereg funkcji i obszarów, które konstytuują program funkcjonalny zarówno dla istniejących jak i nowych budynków jak również dla przyległych działek. W tym celu określono główne obszary programu:

  Centrum Sztuki, mieszczące stałą kolekcję   w tym przypadku kolekcję José Guimarães'a, powierzchnie wystawiennicze dla wystaw czasowych, przestrzenie wielofunkcyjne dla dodatkowych działalności, występów i pokazów oraz dla szeregu usług uzupełniających.

  Laboratoria Kreatywności (biura wspierania biznesu) przeznaczone dla działań związanych z innowacyjnymi gałęziami przemysłu, umożliwiające tworzenie i rozwijanie projektów biznesowych.

  Warsztaty Wspierania Nowopowstającej Kreatywności, na które składają się miejsca do pracy i możliwość rozwijania zainteresowań młodych twórców w różnych dziedzinach, w nadziei opracowywania doraźnych projektów.

A także plan przywrócenia do życia istniejącego budynku po wschodniej stronie z zamiarem ulokowania w nim dodatkowych funkcji komercyjnych, co pozwoliłoby na utworzenie przestrzeni o szerokim zakresie wielodyscyplinarnych działań kulturalnych.

Zgodnie z planem cała struktura dopełniałaby istniejącą infrastrukturę miasta jak również obiekty powstające w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury.

Interpretując ten program staraliśmy się, aby każdy z jego elementów mógł funkcjonować niezależnie i jednocześnie, a także stworzyć dostęp do różnych usług i obszarów wspierania jak również do zewnętrznego ogrodu i placu.

Wybraliśmy metodologię interwencji architektonicznej, która pociąga za sobą remont budynków po stronie wschodniej, z zachowaniem dotychczasowych materiałów i ich faktury, ale także przeróbkę całego wnętrza na poziomie zerowym. Z wyżej wspomnianych powodów elewacja budynku po stronie północnej, która charakteryzuje ten budynek i jest zwrócona w stronę Alei, została odnowiona, natomiast elewacja od strony placu została prawie całkowicie rozebrana i przeprojektowana. Chociaż zamiarem projektu było utrzymanie skali i istniejących relacji formalnych to zaproponowaliśmy dla tego budynku nowe rozwiązanie, które promuje silne związki z placem i podkreśla relacje tej struktury z przestrzenią zewnętrzną.

Nowy budynek operuje zupełnie odmiennym językiem architektonicznym kontrastującym ze swoim otoczeniem, zarówno z punktu widzenia języka jak i obrazu, dyskretnego i powtarzalnego, jak również poprzez sukcesję pełnych i pustych brył, podkreśloną przez zestawienie kontrastujących powierzchni. Pokrycia elewacyjne, siatka metalowych profili z mosiądzu o chromianowanej powierzchni i szkło na wentylowanych elewacjach, podkreślają zastosowaną gamę faktur powierzchni: bardziej gęstą i nieprzejrzystą na większości powierzchni licowych w przypadku konstrukcji metalowych, a przezroczystych, kiedy dyskretnie przechodzą w powierzchnie szklane, które intencjonalnie ukrywają nieliczne otwory budynku.

Ciąg brył i dysharmonijnych elementów, będący wynikiem dekompozycji początkowej bryły, zrodził się z potrzeby stworzenia w ramach przestrzeni ekspozycyjnej różnorodnych przestrzeni tworzących napięcie widoczne w bryle budynku i w relacji z przestrzenią placu, czyniąc je główną cecha projektu.

Dla placu sformułowaliśmy propozycję o znacznie bardziej surowym rysunku, pokrytego dużymi płytami betonowymi, jako odpowiednik otaczających budynków, który będzie stanowił dużą powierzchnię recepcyjną i wielofunkcyjne miejsce spotkań, przekładające się na fizyczną platformę będącą z natury jest przestrzenią publiczną.

Będzie to przestrzeń celowo nie całkowicie zabudowana z zachowaniem dużych drzew po stronie wschodniej i z wprowadzeniem elementów roślinności wzdłuż północnego budynku, zachowując przy tym większość wolnej przestrzeni, co umożliwi prowadzenie licznych spontanicznie organizowanych działań w ramach tej Platformy lub poza nią. Meble miejskie stanowiące wyposażenie placu zawierają elementy przenośne, co zwiększa wygodę użytkowania.

 

Share: 

Budynek

Właściciel: 
Guimarães City Council
Zakończenie budowy: 
2012
Country: 
Portugalia
Kod pocztowy: 
4810-535
Miejscowość: 
Guimarães
Ulica: 
Avª Conde Margaride, 175

Kategorie

Zastosowanie: 
Fasada
Rodzaj budynku: 
Obiekty kulturalne.
Zastosowanie miedzi: 
Mosiądź
Obiekt: 
Nowość

Architekt

Name, office: 
Pitágoras - Arquitectura e Engenharia Integradas, Lda
Address & description: 
Rua João Oliveira Salgado 5 C – Costa4810-015 Guimarães PortugalPhone: (+351) 253 419 523 / 253 519 149Fax: (+351) 253 518 749E-Mail: pi.arquitectos@pitagoras.pt

Konkursy

Edycja: 
2013
Kategorie: 
Finalista
Zwycięzca

Dalsze korzystanie z serwisu wymaga zgody użytkownika na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji patrz link.

AKCEPTUJĘ