Strona główna » Referencje » Kunszt Wodny, Gdańsk
Referencje

Kunszt Wodny, Gdańsk

Tomasz Rochna

Kunszt Wodny to jeden z obiektów kompleksu Forum Gdańsk, nowoczesnej przestrzeni miejskiej otwartej dla mieszkańców i turystów oraz ich potrzeby.

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

Ważne dla poszukiwania formy Kunsztu Wodnego były założenia postawione już na etapie koncepcji konkursowej:

  • podrzędność przestrzenna względem Głównego Miasta,
  • maksymalizacja ekspozycji Głównego Miasta z rejonu przedsięwzięcia,
  • uszanowanie głównej osi funkcjonalnej jaką jest Droga Królewska,
  • zasada przywrócenia Kanału Raduni w świadomości społeczeństwa i nadanie mu szczególnej rangi.
  • uszanowanie istniejącej zieleni poprzez „upublicznienie” ciągu Kanału Raduni jako ciągu łączącego Skwer Harcerzy Polskich poprzez Nowy Plac Targu Siennego z Forum Gdańsk
  • jednoznaczność i różnorodność  form architektonicznych

Przewodnią ideą koncepcji było zwrócenie obiektu na plac i na Drogę Królewską, jak również zwrócenie się do kanału jako przyjaznego elementu kształtującego wnętrze, niejako wprowadzenie wody do budynku. Kunszt Wodny i Forum Gdańsk tworzą pierzeje nowo utworzonego placu na zwieńczeniu osi Drogi Królewskiej. Otwarcie w kierunku Głównego Miasta czyni z placu miejsce wyjątkowe, bardzo nas cieszy, że plac tętni życiem, a nasz budynek może zamykać jedną z jego pierzei.

Obszerny, jak na zaplanowaną dla Kunsztu Wodnego działkę, program projektowy, jego powiązania wewnętrzne oraz zewnętrzne, zmusiły nas do minimalnego, ale jednak częściowego nadbudowania Kanału Raduni z formułą jak największego poszanowania Kanału i jego wschodniego brzegu, z uwzględnieniem dopuszczających taką zabudowę zapisów MPZP. W wyniku tych działań powstała bardzo atrakcyjna przestrzeń zawieszona nad kanałem, gdzie można podziwiać w pełni historyczne założenie Kanału Raduni.

W elewacjach budynku od strony wejścia zaproponowano duże przeszklenia, które otwierają budynek na plac i na oś Drogi Królewskiej oraz stwarzają wrażenie transparentności. Pokrycie budynku blachą miedzianą jest próbą nawiązania dialogu z zabudową Głównego Miasta. Patrząc z perspektywy placu przed głównym wejściem na panoramę Gdańska, można zauważyć, że kolor wieży Kościoła Mariackiego i zastosowana blacha posiada prawie identyczny odcień brązu. Zastosowano blachę miedzianą oksydowaną, która nie zmienia koloru pod wpływem warunków atmosferycznych na zielonkawą patynę.

UKŁAD FUNKCJONALNY

W budynku Kunsztu Wodnego swoją siedzibę będzie miał Instytut Kultury Miejskiej. Funkcja budynku Kunsztu Wodnego oparta jest na podstawowym dwukondygnacyjnym holu zlokalizowanym przy południowej fasadzie, z którego w zasadzie dostać się można do większości funkcji oraz zlokalizowanego wzdłuż kanału holu-foyer, który prowadzi do sali teatralno – koncertowej. Układ ten w swoim schemacie powtarza prawie jeden do jeden układ zewnętrzny, czyli skrzyżowanie osi Drogi Królewskiej z osią Kanału Raduni.

Ze względu na wskazane na etapie konkursu minimalne wysokości pomieszczeń lub ich zespołów  obiekt podzielony został na różną ilość kondygnacji, co przełożyło się na ekonomiczne wykorzystanie kubatury obiektu.

Przewiduje się, że najczęstszymi użytkownikami będą turyści, którzy będą korzystać z informacji turystycznej, internetu oraz oglądania makiety. Z tego też względu funkcje te zlokalizowano w najbliższym sąsiedztwie wejścia. Salę teatralno – koncertową przeznaczoną dla turystów jak również dla mieszkańców zlokalizowano w dalszej części założenia.

Z głównego holu na parterze dostępne są: kawiarnia z zapleczem, sala warsztatowa/co-workingowa z magazynem oraz sklep/księgarnia. Z holu na piętrze dostępna jest sala makiety oraz zespół sal multimedialnych dla przeprowadzania prezentacji, konferencji i szkoleń.

W głębi działki, po zachodniej stronie kanału zlokalizowana została na trzech kondygnacjach cała strefa biur. Część powierzchni parteru wyłączono na zespół toalet publicznych dostępnych z zewnątrz.

Wykończenie ścian wewnętrznych zrealizowano przez zastosowanie betonów architektonicznych. Ma on bowiem ogromne znaczenie w kształtowaniu ogólnego wizerunku obiektu. Wizerunek ten oparty jest na wzajemnych relacjach pomiędzy dwoma materiałami o różnych kolorach i fakturach: mieniącej się, delikatnej powłoce blachy miedzianej i silnej zwartej strukturze betonowej konstrukcji obiektu, nawiązującej do zabudowy industrialnej.

KUNSZT WODNY

Kunszt wodny, będący element kompozycji architektonicznej zaproponowano jako ramę wychodzącą z korpusu obiektu wzdłuż Kanału, wspartą na pylonach, ustawionych na kładce nad Kanałem Raduni, symbolizującą urządzenie, mechanizm dawnego Kunsztu Wodnego. Na ramie tej przewidziano szklany dach, po którym spływa woda w kierunku Skweru Harcerzy, a następnie po pionowej, również szklanej kaskadzie, woda spływa do brodzika na kładce nad kanałem. Do ramy, na wysokości I piętra podwieszony został stalowy trap, którym dojść można do pionowego spływu wody, obserwując po drodze  panoramę Gdańska, dalszy bieg Kanału oraz Skwer Harcerzy Polskich.

Z uwagi na dość niespotykane rozwiązanie bardzo obawialiśmy się efektu końcowego. Dopiero teraz mogę stwierdzić, że przerósł nasze oczekiwania. Obserwowanie, jak zaskakującym elementem w przestrzeni dla przechodzących ludzi jest nasza interpretacja kunsztu wodnego, jest największą nagrodą dla architekta.

Share: 

Budynek

Właściciel: 
Forum Gdańsk Sp. z o.o.
Zakończenie budowy: 
2018
Country: 
Polska
Kod pocztowy: 
80-806
Miejscowość: 
Gdańsk
Ulica: 
Targ Sienny 4
Lokalizacja: 

Kategorie

Zastosowanie: 
Fasada
Rodzaj budynku: 
Obiekty kulturalne.
Zastosowanie miedzi: 
Wstępnie oksydowana
Obiekt: 
Nowość

Architekt

Name, office: 
Studio Architektoniczne KWADRAT
Address & description: 
Autorzy: Jacek Droszcz, Bazyli Domsta Współpraca autorska: Tomasz Rochna Adres: ul. Balladyny 4, 81-524 Gdynia

Wykonawca

Nazwa: 
SKANSKA S.A.
Adres: 
aleja „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa

Dalsze korzystanie z serwisu wymaga zgody użytkownika na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji patrz link.

AKCEPTUJĘ