Strona główna » Node » Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zrzeczenie się odpowiedzialności

 

Przed skorzystaniem z tej Witryny internetowej proszę uważnie przeczytać niniejsze "Zrzeczenie się odpowiedzialności". Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny zgadzasz się przestrzegać poniższych przepisów i postanowień.

European Copper Institute, biuro w Polsce zamieszcza informacje w niniejszej Witrynie internetowej jako usługę dla swoich członków i innych użytkowników Internetu. Ponieważ polegamy na informacjach dostarczonych przez źródła zewnętrzne nie udzielamy żadnej gwarancji ani nie gwarantujemy dokładności lub wiarygodności zawartości niniejszej Witryny lub innych witryn, do których podajemy łącza. Wszelkie nieuprawnione pobieranie jakiegokolwiek materiału chronionego prawem autorskim z niniejszej Witryny lub witryn, do których podajemy łącza, bez zezwolenia właściciela praw autorskich jest surowo zabronione

Poglądy, opinie, informacje, oświadczenia i wnioski zawarte tej Witrynie są wyłącznie wyrażane przez ich autorów i nie koniecznie są reprezentatywne dla European Copper Institute, biuro w Polsce i/lub którejkolwiek ze Spółek będących członkami European Copper Institute.

Niniejsza Witryna internetowa oraz informacje, oprogramowanie i inne materiały dostępne lub możliwe do uzyskania na tej Witrynie są udostępniane w stanie, w jakim istnieją ("as is") oraz w stanie w jakim są dostępne ("as available") bez jakiegokolwiek rodzaju gwarancji wyrażonych lub dorozumianych łącznie z, ale bez ograniczenia do, gwarancji tytułu prawnego, nienaruszenia dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. European Copper Institute, biuro w Polsce nie gwarantuje, że Witryna będzie dostępna nieprzerwanie lub wolna od błędów lub, że wszelka informacja, oprogramowanie i inne materiały dostępne lub możliwe do uzyskania poprzez tę Witrynę są wolne od wirusów, robaków, koni trojański lub innych szkodliwych elementów.

W żadnych okolicznościach European Copper Institute, biuro w PoIsce nie będzie odpowiedzialne za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, domniemane lub wtórne, które wynikną w jakikolwiek sposób z użycia lub niemożliwości użycia Witryny lub z twojego zaufania do wykorzystania informacji, usług lub towarów dostarczonych w Witrynie lub za pośrednictwem Witryny, lub wynikłych z pomyłek, zaniedbań, przerwań, usunięcia plików, błędów, defektów, opóźnień w działaniu lub transmisji, lub jakiegokolwiek zakłócenia funkcjonowania.

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić European Copper Institute, biuro w Polsce od wszelkich odpowiedzialności, nakazów lub kosztów, włączając w to rozsądne wynagrodzenia przedstawicieli prawnych, związane z jakimkolwiek naruszeniem przez ciebie niniejszych warunków i postanowień.

Wszystkie pytania i komentarze proszę kierować editorialteam@copperconcept.org. Copperconcept są znakami handlowymi European Copper Institute, biuro w Polsce. Wszystkie inne znaki handlowe, jakie mogą pojawić się w tej Witrynie są znakami ich odpowiednich właścicieli.

Wszystkie twoje dane osobowe nie będą przekazane, wypożyczane ani sprzedane żadnej innej firmie handlowej. Będziesz miał stały dostęp do tych danych w celu ich modyfikacji lub zgłoszenia zastrzeżeń.

Dalsze korzystanie z serwisu wymaga zgody użytkownika na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji patrz link.

AKCEPTUJĘ