Strona główna » Artykuły prasowe » Ogłoszono wyniki 2 edycji konkursu "Najlepsza praca magisterska z wykorzystaniem miedzi lub jej stopu"
Artykuły prasowe

Ogłoszono wyniki 2 edycji konkursu "Najlepsza praca magisterska z wykorzystaniem miedzi lub jej stopu"

Obiekt turystyczno-usługowy w miejscowości Miedzianka zdobył I nagrodę w konkursie „Najlepsza praca magisterka z wykorzystaniem miedzi”

Autorem pracy jest mg inż. arch. Anita Rembisz. Jury konkursu doceniło w zwycięskim projekcie wyjątkowo trafny dobór tematu ukazującego ważny problem  „zanikającego miasta” oraz artystyczną wizję upamiętnienia jego społeczności. Na uwagę zasługuje również ścisły związek zastosowania miedzi z tematem opracowania, świetnie zastosowany detal, kultura projektowa oraz czytelność podanej koncepcji.

II miejsce w konkursie dla projektu mgr inż. arch. Małgorzaty Nowojskiej „Architektura pamięci – nowy cmentarz Wrocław Oporów, której przedmiotem opracowania jest koncepcja urbanistyczna i architektoniczno-budowlana fragmentu nowo projektowanego cmentarza na Oporowie we Wrocławiu. Pracę doceniono za odważną, mocną i konsekwentnie podaną wizję nekropolii przyszłości. W pracy z dużą konsekwencją zastosowano materiał, podając autorskie spojrzenie na symbolikę ważnej przestrzeni, jaką jest cmentarz.

Przyznano także dwa wyróżnienia.

Pierwsze wyróżnienie przyznano mgr inż. arch. Klaudii Walaszek za centrum kultury
pt. „Exploratorium Sztuki Współczesnej w Tarnowie” za interesującą i klarowne podanie koncepcji funkcji kulturalnej w kontekście istniejącej tkanki miejskiej. Zwrócono uwagę na niezwykle wrażliwy sposób podania pracy i pietyzm w autorskiej wizji artystycznej.

Drugie wyróżnienie przyznano pracy mgr inż. arch. Piotra Pańczyka pt. „Wielofunkcyjne struktury przestrzenne jako uzupełnienie tkanki urbanistycznej Wrocławia. Pracę doceniono za eksperymentalną wizję wypełnienia pozbawionych funkcji luk w przestrzeni miejskiej, warsztat techniczny i rysunkowy architekta oraz czytelne podanie pracy od skali urbanistycznej do skali detalu architektonicznego.

W skład jury konkursu pod przewodnictwem Pani Dziekan prof. dr hab. Inż. arch. Elżbiety Trockiej-Leszczyńkiej weszli:

mgr. inż. arch. Dorota Szlachcic
mgr. inż. arch. Oskar Grąbczewski
dr. inż. arch. Roman Czaja
dr. inż. arch. Paweł Pach
Europejski Instytut Miedzi w jury reprezentował Kazimierz Zakrzewski.

Załącznik: 
Share: 
Ogłoszono wyniki 2 edycji konkursu "Najlepsza praca magisterska z wykorzystaniem miedzi lub jej stopu"Ogłoszono wyniki 2 edycji konkursu "Najlepsza praca magisterska z wykorzystaniem miedzi lub jej stopu"Ogłoszono wyniki 2 edycji konkursu "Najlepsza praca magisterska z wykorzystaniem miedzi lub jej stopu"Ogłoszono wyniki 2 edycji konkursu "Najlepsza praca magisterska z wykorzystaniem miedzi lub jej stopu"Ogłoszono wyniki 2 edycji konkursu "Najlepsza praca magisterska z wykorzystaniem miedzi lub jej stopu"

Dalsze korzystanie z serwisu wymaga zgody użytkownika na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji patrz link.

AKCEPTUJĘ