Strona główna » Artykuły prasowe » Miedź architektoniczna a efektywność środowiskowa
Artykuły prasowe

Miedź architektoniczna a efektywność środowiskowa

Przed podjęciem oceny korzyści dla środowiska z użycia miedzi, warto powrócić do podstaw. Miedź jest pierwiastkiem występującym w sposób naturalny w skorupie ziemskiej i w procesie ewolucji stała się składnikiem żywych organizmów. Jest ona niezbędnym składnikiem odżywczym, koniecznym dla praktycznie wszystkich wyższych form życia, a przyroda jest dobrze przystosowana do jak najlepszego wykorzystania miedzi. Dotyczy to większości podstawowych poziomów aż do najbardziej złożonych funkcji ludzkiego metabolizmu. Stwierdzenie to jest także słuszne w odniesieniu do długotrwałego oddziaływania miedzi użytej w budynkach.

Miedziane elewacje, pokrycia dachowe i inne zewnętrzne elementy architektoniczne pokrywają się z upływem czasu ochronną patyną, która w przypadku uszkodzenia może się odtwarzać. Zapewnia to bardzo wysoką odporność na korozję w praktycznie każdych warunkach atmosferycznych a przy tym, w przeciwieństwie do innych metali stosowanych w architekturze, miedź nie ulega korozji na spodnich powierzchniach. W konsekwencji, to właśnie podłoże lub konstrukcja wsporcza nieodmiennie ulegają uszkodzeniu, a nie sama miedź; rzeczywiście, znane są dachy które dobrze funkcjonują od ponad 700 lat.

Właściwości użytkowe miedzi

Miedź jest na ogół stosowana jako lekkie pokrycie, wymagające lżejszej konstrukcji wsporczej niż wiele innych materiałów. Przy niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej, przesunięcia powodowane zmianami temperatury są zminimalizowane i uwzględniane w projektowaniu, co pozwala uniknąć degradacji i uszkodzeń. Ponadto, wysoka temperatura topnienia miedzi zapewnia, że miedź nie będzie pełzać lub rozciągać się, jak to jest w przypadku innych metali. Zgodnie z normą EN 13501-1:2007+A1:2009 miedź jest zaliczona do klasy A1 (materiał  niepalny).
Miedź jest bezpieczna w użyciu i może być obrabiana w każdej temperaturze, nie staje się krucha w niskich temperaturach otoczenia ani nie deformuje się w wysokich temperaturach otoczenia. Nie wymaga dekorowania, konserwacji lub czyszczenia, oszczędzając zasoby, środki czyszczące i koszty. Oddziaływanie blach miedzianych (lita miedź) na środowisko, zostało ocenione w ramach europejskiego systemu REACH dotyczącego substancji chemicznych i nie jest objęte klasyfikacją/ograniczeniami.

Produkcja i recykling

Europejskie wyroby z miedzi dla zastosowań architektonicznych są produkowane zgodnie z wymaganiami normy EN 1172 w światowej klasy zakładach produkcyjnych, przy ścisłym monitorowaniu efektywności środowiskowej i wykorzystaniu już ugruntowanych sposobów recyklingu. Obejmuje to wysoki udział materiałów poddawanych recyklingowi – typowo 85% lub więcej z możliwością osiągnięcia do 100%, oszczędność energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych, oraz wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Miedź występuje w sposób naturalny w obiegu metali, które powstają w przyrodzie, są użytkowane przez społeczeństwo i powracają do przyrody lub są poddawane recyklingowi w celu powtórnego użycia w społeczeństwie. Ekonomiczna wartość miedzi napędza odzysk i recykling nie tylko samej miedzi, ale także wielu innych materiałów w trakcie demontażu i rozbiórki.

Ciągłe doskonalenie

Recykling miedzi jest dobrze ugruntowaną praktyką i jego zakres odzwierciedla strukturę konsumpcji. Przyczynia się do tego względna łatwość – w porównaniu z innymi metalami – powtórnego wykorzystania odpadów i złomu pozyskiwanego z likwidacji i rozbiórki, jak również będąca zachętą, wartość miedzi. Miedź może być wielokrotnie przetwarzana bez utraty swoich właściwości lub parametrów jakościowych.
Przemysł miedziowy – od wydobycia do produkcji – wydaje w regionie 30% nakładów kapitałowych na poprawę efektywności środowiskowej. Przetwórstwo miedzi jest objęte "Programem ciągłego doskonalenia", który służy klientom i akcjonariuszom oraz jest zgodny z bieżącymi potrzebami rynku i polityki w tym zakresie. Przemysł odpowiada na podjętą przez Komisję Europejską inicjatywę "gospodarki o obiegu zamkniętym" i oczekuje zwiększania ilości otrzymywanego złomu do ponownego wykorzystania w miarę jak gospodarka staje się bardziej efektywna w zakresie zarządzania surowcami w całym ich cyklu życia, szczególnie przy wycofaniu z eksploatacji.

Oceny środowiskowe

Narzędzia oceny środowiskowej mają istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz są przydatne dla całościowego oglądu łańcucha dostaw a także dla określenia, gdzie można dokonać największych usprawnień efektywności środowiskowej danego produktu. Niestety, są one często niewystarczające dla celów porównywania.
Aby porównanie było przydatne i sensowne, dokładność narzędzia i technologia będąca jego podstawą, powinny być zarówno niezawodne jak i rzetelne przy porównywaniu dwóch produktów o zupełnie odmiennych składach i zastosowaniach, nawet jeśli dotyczą takiego samego użycia.
Zbyt wiele narzędzi zostało dla uproszczenia opartych na nierzetelnych i nieuzasadnionych założeniach prowadzących do mylących porównań.
Łatwe do popełnienia błędy to najczęściej:

  • porównywanie energii i kosztu na tonę zamiast na m2 materiału co prowadzi do zafałszowania informacji w odniesieniu do cieńszych i lżejszych materiałów, takich jak miedź pominięcie kosztu i korzyści środowiskowych dla kompletnej konstrukcji z lekkich materiałów,
  • użycie niewłaściwego oszacowania czasu eksploatacji, dodając w ten sposób "zużycie energii" dla zbędnej wymiany urządzenia,
  • nieuwzględnienie obecnych wydajnych praktyk recyklingu.

Obecnie zachęcamy architektów do skoncentrowania swojej uwagi na: energii pierwotnej; potencjale niszczenia ozonu; potencjale zakwaszania; potencjale eutrofizacji i potencjale fotochemicznego powstawania ozonu. Są to dobrze znane, globalne i dojrzałe kategorie oddziaływania a nie inne, mniej znane, nierzetelne i błędne wskaźniki porównawcze, szczególnie w dziedzinach toksyczności, użytkowania gruntów i wykorzystania zasobów.

 

Share: 
Miedź architektoniczna a efektywność środowiskowa Miedź architektoniczna a efektywność środowiskowa Miedź architektoniczna a efektywność środowiskowa

Dalsze korzystanie z serwisu wymaga zgody użytkownika na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji patrz link.

AKCEPTUJĘ