Etusivu » Referenssit » Kiirunan saamelaiskoulu
Referenssit

Kiirunan saamelaiskoulu

Av Lars Sundström, arkitekt

Aloite Kiirunan saamelaiskoulun perustamiseen tuli saamenkielisiltä vanhemmilta.

Koulun opetuksessa painotetaan saamelaisuutta. Tavoitteena on, että koulun käytyään oppilaat ovat perehtyneitä saamelaiseen kulttuuriperintöön ja puhuvat, lukevat ja kirjoittavat saamen kieltä, minkä vuoksi koulun pääasiallinen opetuskieli on saame. Saamenkielisestä opetuksesta vastaavat viranomaiset tekivät pitkään töitä saadakseen koululle omat tilat, ja uusi koulurakennus vihittiin käyttöön vuonna 2001.

Rakennus
Koulurakennuksen tärkein tehtävä on tukea opetustoimintaa.
Lisäksi saamelaiskoulun tulee edistää oppilaiden saamelaista identiteettiä. Rakennuksen sisäinen ja ulkoinen ominaisluonne syntyy näiden kahden tehtävän yhdistelmästä.
Rakennuksen ulkomuodossa ja tilajaossa on olennaista, että tiloilla ei ole keskinäistä hierarkkista järjestystä kokonaisuudessa. Huoneiden ryhmittelyssä on pyritty välttämään niin sanottua klassisismin perinnettä, jossa kokonaisuus määrittää osia. Sen sijaan rakennuksen tiloja ja eri osia määrittää vierekkäisten tilojen keskinäinen suhde, ei suhde kokonaisuuteen. Rakennuksen osat eivät ole toisilleen alisteisia, vaan se koostuu itsenäisistä osista.
Näistä lähtökohdista syntyy yllättävää arkkitehtuuria, joka koostuu tilojen ja muotojen tasavertaisista suhteista. Rakennuksen rakenteella on suora yhteys saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen rakennusperinteeseen sekä saamelaisrakennusten perinteiseen sijoitteluun.
Sen muotojen innoituksena ovat olleet kumpuileva tunturimaisema ja vaarojen loivat selänteet, joilla sekä ihmiset että porot viihtyvät ja joille lumi kinostuu kauniisti.
Julkisivu kuvastaa saamelaista luontotietoisuutta ja suhdetta maan, veden, ilman ja tulen elementteihin. Katoilta valuva vesi kulkee avoimissa kuparikouruissa, joissa veden kulun voi kesäaikaan nähdä ja kuulla ja joihin jää luo talvisin koristeellisia muotoja. Ikkunoiden suuret lasipinnat toivottavat valon ja auringon tervetulleeksi ja muodostavat julkisivuseiniin ikään kuin kuvion. Linnun silhuettia muistuttavien kattopintojen ylle savupiipuista kohoava ilma luo vaikutelman lintujen lennosta.

Kustantaja kotona Kuparifoorumi 13, kesäkuu 2002

Share: 

Rakennus

Omistaja: 
Specialfastigheter Sverige AB
Valmistunut: 
2001
Country: 
Ruotsi
Kaupunki: 
Kiruna

Kategoriat

Käyttö: 
Julkisivut

Arkkitehti

Name, office: 
Lars Sundström
Address & description: 
Totalentreprenør ER bygg AB

Jatkamalla näiden sivujen käyttöä hyväksyt tietosuojaehdot. Lisätietoja tästä linkistä.

Hyväksy