Ο χαλκός στη σύγχρονη αρχιτεκτονική.

Miedź w nowoczesnej architekturze.

Μια ταινία με τα πιο διάσημα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα, τη χρήση του χαλκού για στέγες και προσόψεις.

Παρουσιάζει τις εξαιρετικές ιδιότητες του χαλκού, την αντοχή του και την αλλαγή του χρώματος με την πάροδο του χρόνου.

 Συμβούλες σχετικά με τη χρήση του χαλκού στην αρχιτεκτονική απο γνωστούς αρχιτέκτονες.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Find out more by following this link.

Accept