Domů » Tiskové správy

Tiskové správy

Image: Sergio Grazia

Trendy ve stavebnictví: Budoucnost inteligentních fasád je vepsána v mědi

Je dynamická fasáda na cestě k tomu, stát se velkým architektonickým trendem konce tohoto desetiletí? Pokud se tak stane, bude hrát měď v této revoluci významnou roli. Jde o trvanlivý, tvárný a škálovatelný materiál, volený architekty, využívajícími při navrhování funkčního opláštění nejnovější inovace. Tuto fundamentální tendenci mohou potvrdit porotci soutěže Evropská měď v architektuře 2017: čtyři z osmi budov užšího výběru mají dynamické fasády. Nejde už tedy o pouhé pláště. Ve formě měděných plachet nebo pásů mohou lépe řídit světlo a teplo a zlepšit tak energetickou efektivitu budov. Ve formě surového, časem se proměňujícího povrchu dává fasáda budově život a stává se klíčem k její integraci do okolí.

Vyhlášení vítězů architektonických ocenění

V soutěži Evropská měď v architektuře vítězí Platforma umění a tvořivosti v Guimarães v Portugalsku

V užším výběru ročníku 2013 evropské soutěže Měď v architektuře je deset projektů ze sedmi zemí

Letošní vítěz bude vyhlášen z vůbec nejvyššího počtu přihlášek, a to dne 4. listopadu v Paříži, na veletrhu BATIMAT 

Měď v architektuře - Vítězové evropského architektonického ocenění

Na slavnostním vyhlášení v Bruselu byli dne 27. září vyhlášeni vítězové 15. evropského ocenění Měď v architektuře. U 66 hodnocených děl - což je dosud nejvyšší počet - se obecně vykazuje vysoký standard projektů; ocenění jsou oslavou toho nejlepšího v současné evropské architektuře a uznáním vlivu mědi v moderním designu. Všechny příspěvky z roku 2011 jsou k vidění na nedávno obnovených stránkách Měď v architektuře - http://www.copperconcept.org/cs/evropska-soutez.

Do úzkého výběru 15. ročníku soutěže Měď v architektuře bylo vybráno sedm prací

Mezinárodní porota skládající se z architektů a redaktorů odborných časopisů vybrala z přihlášených prací do užšího výběru o cenu soutěže Měď v architektuře 2011 práce ze Španělska, Finska, Itálie, Spojeného Království, Německa a Lucemburska.

OCENĚNÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE - „MĚĎ V ARCHITEKTUŘE”

Na prezentační ceremonii, konané dne 29. září v Londýně, byli vyhlášeni vítězové 14. ročníku evropské soutěže “Měď v architektuře”. Se skoro 50 přihlášenými pracemi z 16 zemí projevila soutěž neobyčejnou rozmanitost projektů, představujících to nejlepší ze soudobé evropské architektury.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Find out more by following this link.

Accept