Domů » Reference » WTC Plaza Helsinki, projekt renovace
Reference

WTC Plaza Helsinki, projekt renovace

Ri Jyri Laurinantti, RI-Plan Oy

Tato budova je důležitým prvkem centra Helsinek. Městské muzeum považovalo svůj původní vzhled z 60. let minulého století za velmi důležitý, neboť vytvářelo pozadí pro Muzeum umění Ateneum, takže bylo povoleno pouze několik málo změn.

Architektura
Výchozím bodem v projektu renovace byl chatrný stav fasády, který zapříčinila voda protékající mnohotvárnými fasádními plechy do vnějších struktur zdiva. Dalším cílem pak bylo zvýšit tepelnou izolaci vnějších zdí.

Rekonstrukce muzea a technické požadavky se ukázaly jako složitý konstrukční úkol. Fasáda byla renovována do finální podoby kombinací ocelové konstrukce odolné proti vlivům počasí a hliníkových oken s pokrytím patinovanou mosazí, která nemění vzhled budovy. Zvláštní pozornost byla věnována jak designu, tak i realizaci galvanické izolace různých druhů kovů. Díky použití nové technologie byla vylepšena tepelná izolace velkých skleněných ploch.

Zjistilo se, že vnitřek budovy potřebuje také několik oprav, zejména pak pokud jde o funkčnost a technologie. Nejdůležitější funkční změnu představovalo ocelové schodiště vedené kancelářskými podlažími, které usnadňuje pohyb mezi jednotlivými patry. Současně také došlo ke zlepšení kvality interiéru díky prostorovému uspořádání, povrchovým strukturám, sociálních zařízení a klimatizace. Byly vyměněny též zdravotní instalace, odpady a elektroinstalace.

Konstrukční řešení
Pohyb tepla a koroze, jakožto i otázky požární ochrany v atriu a penetračních nátěrů pro nové technologie ve starých trámech, zavěšení nového interiérového schodiště a uzavření starého schodiště ocelovou konstrukcí EIR60 – to vše představovalo velké výzvy celého projektu renovace. Otázka pohybů tepla byla pozorně zvážena a projednána s dodavatelem teräselementti. Bylo učiněno rozhodnutí provést podepření rámu na každém podlaží až ke každé stropní desce v mezipatrech. Tím se také zvýšila bezpečnost celé budovy, neboť byla zlepšena izolace mezipater. Dvoupodlažní požární skleněné stěny tvořící skleněnou střechu atria vyžadovaly speciální expertízu s ohledem na protipožární ochranu.

Nové schodiště uvnitř budovy mezi čtvrtým a sedmým podlažím bylo nakonec zavěšeno z protipožárního impregnovaného ocelového nosníku podepřeného na stávajících nosnících mezipatra a stropní desky v osmém podlaží. Nosník nebylo možné umístit do stropu třetího podlaží, neboť na tomto podlaží pokračoval v průběhu celé rekonstrukce provoz zdravotního zařízení.

Share: 

Budova

Postaveno: 
2008
Stát: 
Finsko
Město: 
Helsinki

Kategorie

Užití: 
Fasády
Okno
Typ budovy: 
Kulturní
Použitá měď: 
Klasická
Reality: 
Modernizace

Architekt

Jméno, kancelář: 
Eero Valtiala, SAFA

Dalším používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookie. Více informací najdete na tomto odkazu.

Akceptovat