Domů » Reference » Překrytí runových kamenů v Jellingu, v Dánsku
Reference

Překrytí runových kamenů v Jellingu, v Dánsku

Erik Nobel

Projekt sestává ze dvou bronzových konstrukcí, které překrývají jedinečné runové kameny a chrání a uchovávají je pro budoucnost. Runové kameny označují přechod Dánska ke křesťanství v roce 965 a jsou také známé jako dánský "rodný list". Památka je na seznamu světového dědictví UNESCO. Projekt byl zahájen v prosinci 2011 a vychází z vítězného soutěžního projektu, vytvořeného NOBEL arkitekter v březnu 2010. 

Architektonická kompozice zdůrazňuje dojem z runových kamenů a formuje stylizovaný dialog mezi oběma těmito kameny, reprezentujícími první dva krále Dánska - Gorma a Haralda Modrozuba. Bronzové úhelníky tvoří pro každý runový kámen jeden štít a střechu, zatímco ostatní strany jsou navrženy s velkými skleněnými plochami. Tyto překryvy vytvářejí architektonickou kompozici a umožňují divákům dostat se k runovým kamenům velmi blízko.

Naším cílem bylo zdůraznit zakřivené tvary runových kamenů pomocí rovných linií překryvů, v přeneseném smyslu "držet nad runovými kameny ruku". Litý bronz zdůrazňuje strukturu runových kamenů a zvýrazňuje šedé a červenohnědé žulové povrchy.

Při vývoji projektu byl nedílným faktorem požadavek, týkající se vytvoření kontrolovaného klimatu kolem obou runových kamenů. Naši techničtí konzultanti z Rambøll přispěli technickými podrobnostmi ohledně systému vytápění a větrání, zajišťujícího kolem runových kamenů bezmrazové klima.

Umělé osvětlení je vytvořeno speciálně navrženými zdroji ze světelných vláken, integrovaných do střešní konstrukce. Osvětlení zvýrazňuje runové písmo, vizuální motivy a zdůrazňuje tvar runových kamenů. Spolu s bronzovými úhelníky vytváří umělé světlo zcela nový způsob prezentace runových kamenů a inscenační zážitek jedné z nejcennějších památek Dánska. 

Share: 

Budova

Vlastník budovy: 
Danish Agency for Culture, Jelling Church
Postaveno: 
2011
Stát: 
Dánsko
PSČ: 
7300
Město: 
Jelling
Ulice: 
Thyrasvej 1
Místo: 

Kategorie

Užití: 
Ostatní
Typ budovy: 
UNESCO world heritage site
Veřejné prostranství, park
Národní památky
Použitá měď: 
Bronz (Cu-Sn)

Architekt

Jméno, kancelář: 
NOBEL arkitekter a/s
Adresa, popis: 
NOBEL arkitekter a/sVestergade 111456 København KDanmark 

Evropská soutěž

Sezona: 
2013
Kategorie: 
Užší seznam
Pochvala

Dalším používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookie. Více informací najdete na tomto odkazu.

Akceptovat