Domů » Reference » Práce študentov FA STU Bratislava
Reference

Práce študentov FA STU Bratislava

Práce študentov FA STU Bratislava

Isover Eco Centre

Isover Eco Centre má predstavovať nové sídlo spoločnosti Isover, ktoré bude prezentovať najnovšie technológie založené na ekologickom koncepte. Objekt bol riešený v rámci súťaže „Isover comfort house competition 2010“, ktorá každoročne prináša rôzne zadania s cieľom overenia využiteľnosti pasívneho štandardu.

Tohtoročnou témou bola rekonštrukcia bývalého skladu v Paríži v tomto štandarde. Všetky použité technológie sú viditeľne prezentované pre návštevníkov – na fasáde, v átriu a takisto aj vo výstavných priestoroch. Objekt je funkčne rozdelený na dva celky. Výstavné priestory na prízemí umožňujú návštevníkom vidieť ekologické koncepty prezentované na realizovaných objektoch prostredníctvom posterov a modelov. K dispozícii sú aj variabilné prednáškové miestnosti, ktoré by mali predstavovať vzdelávací rozmer celého projektu a jeho priblíženie verejnosti. Zvyšnú časť budovy tvoria administratívne priestory pre samotnú spoločnosť Isover, zamerané na výskum a vývin nových konceptov v oblasti pasívnych objektov.

Materiálové riešenie je v súlade so zvoleným konceptom, cieľom bolo maximálne využitie prírodných materiálov vo svojej prirodzenej farebnosti. Na fasáde dominujú drevené tieniace lamely, dve spodné podlažia sú pokryté medeným kazetovým obkladom v odtieni Nordic green s predpatinovaným povrchom. Meď umožňuje trvácne a estetické stvárnenie a je výborným príkladom materiálu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja.

Medený Dom – Trnava, Slovakia
Ing. arch. Zuzana Madolová
Architektúra v takomto type budovy je tak- či tak- oveľa zložitejšia ako pri hocijakej inej budove, pretože je určená na bývanie a každodenný život. Architektúra bytového domu by mala evokovať rodinu, teplo domova. Na to, aby sa obyvatelia cítili príjemne, pokojne a bezpečne musí byť zabezpečená príjemná atmosféra hmotovo - priestorovým a architektonicko - kompozičným riešením.

Objekt bytového domu sa nachádza v starom priemyselnom areály bývaleho trnavského cukrovaru v centre mesta. Kompozícia objektu sa vyznačuje výrazným hmotovo-priestorovým riešením troch rovnakých sekcií, ktorá vychádza zo zámeru harmonicky zasadiť objekt do rovinného prostredia. Radenie jednotlivých hmôt pozvoľna za sebou sa opakujúcich vytvára dominantnú hmotu, ktorá sa smerom nahor zužuje a vytvára terasy obrátené smerom na západ ku kalvárii. Horná časť hmoty vyskakuje do popredia farebným odlíšením od ostatnej hmoty a to medenou farbou. Farebnosť objektu vytvára akési premostenie medzi starou cukrovarskou časťou a novou súčasnou časťou.

Objekt bytového domu je riešený tak, aby umožňoval jednoduché a kvalitné bývanie. Tvoria ho tri sekcie radené pozdĺžne za sebou. Vstupnú časť sekcie tvoria vstupné priestory so schránkami, prechádza sa do vertikálneho jadra spolu s výťahom a trojramenným schodiskom. Schodisko je samonosné a presvetlené od hora až dole sklenenou rámovou konštrukciou, kedy dochádza k dokonalému prepojenie interiéru s exteriérom. V každej sekcii sa nachádzajú 2-izbové,3-izbové, 4-izbové byty a mezonety. Na typickom podlaží sú tri druhy bytov. Každý z bytov má maximálne množstvo prirodzeného osvetlenia, zabezpečené pomocou presklených terás a loggii. V bytoch sa nachádzajú 400 mm parapety, na oknách sú kôli bezpečnosti zábradlia, čím sa do miestnosti dostáva väčšie množstvo svetla.

Share: 

Budova

Postaveno: 
2010
Stát: 
Slovensko
Město: 
Bratislava
Místo: 

Kategorie

Užití: 
Fasády
Typ budovy: 
Vzdělávací
Použitá měď: 
Klasická
Předpatinovaná
Reality: 
Nové

Architekt

Dalším používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookie. Více informací najdete na tomto odkazu.

Akceptovat