Domů » Reference » Montevergine Santuario, Mercogliano, Avellino, Itálie
Reference

Montevergine Santuario, Mercogliano, Avellino, Itálie

Arch Luigi Picone

Podrobný plán konzervativního restaurování, obnovy a vylepšení lokality historického, kulturního a přírodního dědictví Montevergine Santuario, Mercogliano, Avellino, Itálie. V únoru 2013 získal ocenění projekt architekta Luigiho Picone konzervativního restaurování historického Montevergine Santuario a následně byl schválen správou Salerna a Avellina a magistrátem Mercogliano (Av). Správa Partenio Regional Park zadala v roce 2015 práce firmě A.I.T. Salvatore Ronga s.r.l.

Mezi nutnými úkoly bylo nahrazení zastřešení 10 000 m2, sestávajícího z kovových plechů, které byly částečně nadzdviženy větrem a prohnuty váhou sněhu. Nejvhodnější bylo nainstalovat novou ochrannou krytinu, položenou na různých stávajících dřevěných, železných a železobetonových deskách, nosnících a trámech.

Sekce strojně válcovaných měděných plechů se automatickým lisovacím strojem a/nebo speciálními upínacími kleštěmi dvojitě zalisovaly na nosnou desku z kaštanového dřeva. Části měděných plechů se vzájemnou vzdáleností přibližně 60 cm byly spojeny speciálními ocelovými destičkami a mosaznými šrouby. Počet příponek byl vypočten podle předpisů UNI10372, s ohledem na silný vítr v oblasti.

Kromě toho bylo všechny části příslušenství na vnější straně měděné střešní krytiny, jako jsou bezpečnostní prvky a sněhové zábrany, připevněny ohýbanými spoji s ohledem na zpevnění střechy, aby nedocházelo k trhání otvorů v plechu.

Měděné sněhové zábrany byly ukotveny napříč sklonem, aby chránily před kaskádovitým pádem velkého množství sněhu a ledu.

Aby se zabránilo tření - a aby bylo zaručeno dokonale „plovoucí“ spojení - mezi měděným plechem a podkladovými dřevěnými deskami, byla na desky aplikována poddajná vrstva, sestávající z netkané geotextilie.
 
Měděný dešťový okap byl vestavěn do střechy asi 25 cm od okraje převisu.  
 
Systém ochrany před bleskem je v souladu s požadavky italského zákona 37/2008 a následných dodatků, a CEI 81-10. Systém, navržený podle zásad Faradayovy klece, používá k zachycení blesků celou měděnou krytinu a navíc svody dešťové vody, vhodně upravené přidáním měděného potrubí o průměru 6 cm. Na každém potrubí byla v blízkosti připojení ke každému bleskosvodu instalována spojovací skříň, což umožnilo systém kontrolovat a testovat.

Během prací, které s důkladnou péčí řídili Arch Luigi Picone společně s architekty Amerigo Calvanesem, Maria Gabrielou Errico a Franceskou De Marinisovou, byl projekt doplňován dalšími detaily, týkajícími se stavebních a provozních otázek, které se průběžně objevovaly a byly případ od případu řešeny.

Práce, které začaly v únoru 2015, byly dokončeny v září roku 2016, kdy byl pozemek předán benediktinskému společenství Montevergine.

Share: 

Budova

Vlastník budovy: 
Comunita Benedettina di Montevergine
Postaveno: 
2016
Stát: 
Itálie
PSČ: 
83013
Město: 
Mercogliano

Kategorie

Užití: 
Polokruhový okap
Dešťový odpad/svody
Střechy
Typ budovy: 
Kostely, církevní
Kulturní
Národní památky
Použitá měď: 
Klasická
Reality: 
Modernizace

Architekt

Jméno, kancelář: 
Studio Arch Luigi PIcone
Adresa, popis: 
via Nevio 26 Napoli 80122 Italy

Dodavatel mědi

Titul: 
Fumagalli Maurilio

Evropská soutěž

Sezona: 
2017

Dalším používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookie. Více informací najdete na tomto odkazu.

Akceptovat