Domů » Reference » Mlýn – nová budova všeobecné školy v Joensuu
Reference

Mlýn – nová budova všeobecné školy v Joensuu

Městské panorama
Nová všeobecná škola hraje významnou roli v řadě veřejných budov nacházejících se na páteřní ose města Joensuu. Samotné těleso dominanty a její celkový vzhled ji plynule začleňují do řady volně a otevřeně situovaných hodnostářských budov.

Základní řešení nové školní budovy umožňuje snadnou přístupnost ze všech směrů. Prostor funkčního centra školy je viditelný ze čtyřech stran, a tvoří tudíž důležitou součást městského panoramatu.

Výběr fasádních materiálů vycházel z podstaty a role školy jako veřejné budovy stojící na páteřní ose města. Oxidovaná měď v tmavě hnědé barvě spolu se sklem dotvářejí moderní a důstojný objekt v městském prostředí.

Prostory školního dvora a sousedící pozemky jsou pojaty jako park, avšak zcela v souladu s rolí městské budovy.

Architektura
Filozofie prostorového uspořádání interiéru nové budovy vychází z čistoty prostorového dělení. Středový prostor se zajímavými prostorovými prvky rozděluje jednotlivé provozy v budově do buněčných jednotek. Pro usnadnění orientace byly použity čtyři barvy, každá pro jednu část budovy, které v sobě skrývají motiv lopatek mlýna.

V každé jednotlivé buňce se nachází malá lobby. Tato lobby jsou pak vizuálně propojena s ústředním prostorem, nicméně funkčně jsou zcela samostatná.

Těleso dominanty budovy vychází z tvarového rozložení hmoty a poctivých, vysoce kvalitních materiálů.

Stavba
Skelet budovy představují betonové zdi obložené mědí a ocelové sloupy ve skleněných stěnách a ve středových částech skeletu. Mezipatra jsou z dutinových panelů. Základní myšlenkou skeletového systému je vytvořit modifikovatelné prostorové objekty.

Mezi převažující materiály fasády patří oxidovaná měď a vodorovně členěné skleněné tabule se sítotiskovou úpravou.

Objemové údaje budovy jsou uvedeny v samostatném výpočtu.

Share: 

Budova

Postaveno: 
2008
Stát: 
Finsko
Město: 
Joensuu

Kategorie

Užití: 
Fasády
Interiér
Použitá měď: 
Předpatinovaná
Reality: 
Nové

Architekt

Dalším používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookie. Více informací najdete na tomto odkazu.

Akceptovat