Domů » Reference » Měděný ostrov
Reference

Měděný ostrov

Copper Forum

Jednoduchá, ale nápaditá chata je výborným příkladem vytvoření moderní měděné střechy, která vedle maximálního využití prostoru, který je k dispozici, ctí i pobřežní polohu budovy.

Navržení chaty v přírodním prostředí s křehkou rovnováhou a v blízkosti jezer v Severním Holandsku znamenalo vícero výzev pro architekta Paul van den Heuvela. Požadavek objednavatele získat co největší obytný prostor, byl v protikladu se stavebním zákonem, který maximalizoval plochu na 75 m2. Dům však měl vedle úplné realizace koncepce moderního stavebního plánu, i splynout s přírodní krajinou.

VYHOVĚNÍ DVĚMA ODPORUJÍCÍM SI POŽADAVKŮM
Rozhodující částí budovy jsou dvě, od sebe izolované, na sebe kolmé střechy. Jejich povrch tvoří předpatinovaná měď se třemi odlišnými zelenými odstíny. Kontrastem tohoto záplatovaného vzhledu je tmavě oxidované pozadí. Ty samé barevné odstíny se nachází na kompozici dlouhých a úzkých měděných pruhů různých šířek, která tak zabezpečuje různorodou a přirozenou texturu. Pod jednou střechou se vytvořil obývací pokoj, pod druhou ložnice a koupelna navíc.

Samostatné schodiště bylo umístěno mimo obývací prostory, které tak neubralo na rozměru užitné plochy domu. Toto schodiště, dosahující až k nejvyššímu bodu měděné střechy, je obklopeno skleněným obalem, jehož povrch je zdoben zvětšeninami mikroorganismů, vyskytujících se v okolních vodách. Jelikož se počítalo se zvýšením hladin jezer v zimním období, kdy voda může dosáhnout až k zahradě, navrhl architekt budovu s mostem z tesaných pilířů, takže konstrukce je nadzvednuta nad trávník a jezero, a pohled na ni vzbuzuje dojem, jakoby se vznášela nad okolní krajinou a osamostatnila se od ní.

MAXIMÁLNÍ UPLATNĚNÍ PŘĺRODY
Vzájemný vliv vnitřní architektury a vnějšího přírodního prostředí umocňují skleněné fasády podél celého domu, ze kterých jsou některé rozevíratelné. Díky tomuto řešení okolní příroda opticky rozšiřuje interiér budovy. Na maximalizované ploše 75m2 nebylo možno použít střešní konzole. Díky jednomu velkolepému nápadu, zabezpečuje skleněným fasádám stín vysunutá střecha. Střešní konstrukci podporující sloupy vystupují z dřevěného mola a řadí se vedle sebe kolem celého obvodu domu. Rytmicky seřazené sloupy a výčnělky střech jednotně zabezpečují plastičnost a vrstevnatost, představujíc jakousi strukturovanou, abstraktní kvalitu. Stěny vnitřních prostor a skříně byly navrženy ze stejného materiálu, takže je jejich přechod plynulý: představují jeden jednotný celek.

Ve vnitřním prostoru se objevují příjemné barvy vnějšího světa: v případě stěn ji tvoří světle šedá a zelená, v případě podlahových krytin a nábytku je to světlé dubové dřevo. Jednotlivé kusy nábytku působí jako lehké prostorové prvky. Architekt krajiny, který navrhl celé okolí domu provedl dokonalou rekonstrukci původní krajiny, aby ekologická stopa budovy byla co nejmenší. Vedle mola z tesaného dřeva, navazují kontakt mezi vodní plochou a domem i malé stezky.

Share: 

Budova

Vlastník budovy: 
Magán
Postaveno: 
2009
Stát: 
Holandsko

Kategorie

Užití: 
Střechy
Typ budovy: 
Obytný dům
Použitá měď: 
Předpatinovaná
Reality: 
Nové

Architekt

Dalším používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookie. Více informací najdete na tomto odkazu.

Akceptovat