Domů » Reference » Kaple Suvela, Suvela, Espoo, Finsko
Reference

Kaple Suvela, Suvela, Espoo, Finsko

OOPEAA Office for Peripheral Architecture

Kaple Suvela byla financována farním svazem Espoo a společně ji využívají farní svaz Espoo, švédská farnost Espoo a město Espoo, takže slouží celé komunitě Suvela. Jedná se o multifunkční budovu, nabízející obyvatelům komunity prostor, který společně využívají pro své rozmanité potřeby, bez ohledu na svou náboženskou příslušnost.

OOPEAA zahájila projektování a plánování kaple Suvela a blízkého komunitního parku v roce 2012. Cílem bylo vytvořit budovu, která by měla silnou identitu a zároveň vstupovala do dialogu s multikulturním kontextem svého příměstského okolí.

S asi jednou třetinou obyvatel původem z ciziny je Suvela jednou z nejvíce multikulturních čtvrtí metropolitní oblasti Helsinek. Kulturní rozmanitost je pro komunitu jak bohatým potenciálem, tak i výzvou. Při návrhu kaple Suvela a sousedního veřejného parku bylo cílem vytvořit budovu, která nabízí příležitosti pro širokou škálu aktivit a poskytuje rámec obyvatelům pro společenské aktivity v pružně přizpůsobivém a funkčním prostoru.

Vzhledem k poměrně dlouhým, temným a chladným zimám hrají ve Finsku společenské vnitřní prostory důležitou roli jako místa, kde se lidé mohou setkávat. Veřejné budovy, jako jsou školy i knihovny, a také kostely a kaple nabízejí prostory, které jsou přístupné všem. Školy, knihovny a kostely jako místa, kde se lidé mohou setkávat na společné ploše sdíleného prostoru, mají v kulturní tradici Finska hluboké kořeny. Tyto budovy slouží jako platforma pro různé aktivity, iniciované občany, což usnadňuje výměnu názorů, spolupráci a společenský život. Jsou navrženy tak, aby zahrnovaly společné prostory, kde mohou místní komunity pořádat schůzky a různé akce a kde se mohou setkávat při různých aktivitách jak při každodenních, tak i mimořádných příležitostech. Kaple Suvela je součástí této tradice, v níž architektura církevních budov a kaplí nabízí rámec pro mnoho funkcí a místo, kde se mohou lidé setkávat.

Kaple nabízí přístupný a příjemný prostor s lidským měřítkem a příjemnou atmosférou. Budova slouží řadě funkcí, poskytuje domovskou základnu mnoha různým organizacím a tvoří dynamický prostor pro aktivity. Je to především místo setkávání, které slouží členům farnosti i ostatním skupinám lidí ve společnosti.

Místní veřejný park je se svými službami jedním ze tří hlavních uživatelů budovy, která dětem a jejich rodičům nabízí příležitost využít tento prostor různými způsoby. Je zde odpolední družina pro děti po škole, stejně jako denní školka pro mladší děti. K dispozici jsou prostory pro mládež a také prostory pro různé místní komunitní kluby, které zde mohou vyvíjet svou činnost. Budova poskytuje zaměstnancům farnosti kancelářské prostory, využívané také sociálními pracovníky a rodinnými službami na pomoc lidem v jejich různých životních potřebách. V prostorách je také polévková kuchyně, zajišťující stravu za velmi nízké ceny. Přirozeně kaple také slouží jako místo pro veřejnost, koncerty, svatby, pohřby a křtiny.

I zvenčí je možné identifikovat umístění rozličných funkcí v různých částech budovy. Zatímco výška budovy se razantně mění a sál kaple představuje nejvyšší část, všechny funkce jsou umístěny na jediném podlaží a budova se stáčí do jediné entity ve tvaru U, kde ve svém středu tvoří intimní vnitřní nádvoří. Zvonice je zapuštěna do hlavního objektu a dále uzavírá nádvoří.

Různé funkce jsou v budově rozmístěny kolem vnitřního nádvoří. Hlavní vchod je umístěn v rohu, kde se budova ve tvaru písmene U otevírá do nádvoří. V severovýchodní části budovy se nachází hlavní kaple a pomocné prostory.  Kanceláře a pracovní prostory zaměstnanců farnosti, jakož i další pracovní prostory pro schůze a skupinovou práci jsou umístěny ve střední části objektu tvaru U. V západní části budovy jsou prostory pro děti a mládež, stejně jako prostory servisu veřejného parku, které jsou pronajaty městu. Zatímco většina vnitřních prostorů je obrácena do nádvoří, prostory obsazené veřejným parkem směřují ven do parku.

Budova je hybridní konstrukce s dřevěnými, betonovými a ocelovými prvky. Jak v interiérech, tak v exteriéru budovy je záměrně silně přítomné vnímání materiálu na dotyk. Vnější plášť je celý měděný, aby zdůraznil jednotu členěné hmoty budovy. Měď byla ekologickou volbou materiálu pro exteriér. Je odolná i recyklovatelná a splňuje tedy kritéria udržitelnosti. Časem také příjemně stárne a získává krásnou patinu. V interiérech je použito místní smrkové dřevo. V prostorách pro aktivity dětí jsou ze dřeva i venkovní baldachýny, které poskytují za deště přístřeší a dávají dětem možnost hrát si venku i za deštivého počasí. Přítomnost dřeva je nejvýznamnější ve vysokém sále kaple, kde jsou stěny pokryty dřevěnými hranoly.

Kaple Suvela je jedním z projektů užšího výběru Evropské ceny současné architektury – Mies van der Rohe Awards 2017. Kaple Suvela je i jedním ze čtyř kandidátů, nominovaných do finále Finské ceny v architektuře v roce 2016. Získala také bronzovou Americkou architektonickou cenu 2016.

Share: 

Budova

Vlastník budovy: 
Parish of Espoo
Postaveno: 
2016
Stát: 
Finsko
Město: 
Espoo
Místo: 

Kategorie

Užití: 
Fasády
Střechy
Typ budovy: 
Kostely, církevní
Použitá měď: 
Klasická
Reality: 
Nové

Architekt

Jméno, kancelář: 
OOPEAA Office for Peripheral Architecture

Dodavatel mědi

Titul: 
Porvoon Vaskiespat Oy

Evropská soutěž

Sezona: 
2017
Kategorie: 
Užší seznam

Dalším používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookie. Více informací najdete na tomto odkazu.

Akceptovat