Domů » Reference » Faraday House, Elektrárna Battersea, Londýn, Velká Británie
Reference

Faraday House, Elektrárna Battersea, Londýn, Velká Británie

Pro cestující v Londýně vytváří jízda po viktoriánských železničních viaduktech, vedoucích podél jižního břehu řeky Temže, pohyblivé jeviště, které odhaluje vzrušující perspektivy městské struktury. Nejnovější přírůstek této scény, Faraday House, je zlatou zástrčkou energie, předznamenávající regeneraci ikonické elektrárny Battersea, jak vysvětlují jeho architekti dRMM.

Faraday House je obytná budova, která je součástí první vzrušující kapitoly regenerace elektrárny Battersea. Budova, usazená na břehu řeky Temže a vedle Battersea Parku, zaujímá čelní místo na křižovatce severojižní železniční trati do stanice Victoria a Temže - a její design odpovídá tomuto jedinečnému prostředí. Formuje západní okraj celkového projektu a uzavírá nádvoří, tvarované přilehlou skleněnou stavbou, navrženou SimpsonHaugh and Partners, což poskytuje kontrastní pozadí s dramatickými odrazy.

PŘESVĚDČIVÁ KONTEXTUÁLNÍ REAKCE

Naše spolupráce se SimpsonHaugh and Partners je výsledkem soutěžního procesu, který demonstruje, že dvě kontrastní budovy mohou být přesvědčivou odpovědí na různorodý kontext elektrárny na východě a železnice na západě. Obě budovy zaujímají sjednocující pozici, poskytující přístup, služby a veřejnou tvář s maloobchody, kancelářemi, restauracemi, tělocvičnou a bazénem i ​se samostatným zeleným nádvořím.

Organizační princip Faraday House je inspirován sadou zásuvek holandského architekta Tejo Remyho „Nemůžete si odložit paměť“ a jednoduchou radostí ze sbírání matchboxů. Uspořádání bytů, jejich rozložení v půdorysu a řezu, sleduje jemnou křivku železniční tratě. Geometrie mědí obložených boxů je nejlépe vidět z vlaku, pomalu jedoucího na nádraží Victoria – nejprve neuspořádané jako skalní stěna, ale pak se postupně odhalují racionální, zasklené fasády bytů, seřazené vedle sebe.

113 bytů je uspořádáno po třech kolem pěti jader, na osmi podlažích. Schodiště a výtahy jsou vysunuty k fasádě, aby poskytly obyvatelům přirozené světlo, výhledy a orientaci. Konstrukce jader maximalizuje efektivitu a dovoluje oboustranně orientované byty po stranách, kde prostor mezi nimi zabírají menší byty. Daleké výhledy na železnici a Temži kontrastují s intimitou nádvoří. Každý byt je navržen s balkonem přes celou šířku, což formuje geometrický výraz budovy.

SINGLE MATERIAL

A single material cladding all external facades emphasises the power of the complex geometry. The golden copper alloy ages gracefully without losing its radiance. It is a natural material and, like the brick of the Power Station, it will change over time. The entire building, including recesses and soffits, was set out so the standing seam copper alloy enwraps the volumes, but without complicated detailing and visual distractions. Its trays were hand-formed on site from large coils and contrast with the sharp glass of the neighbouring building.

The manual process and natural material give Faraday House a soft appearance while its shining copper alloy finished forms are a fitting reference to the ‘Faraday shield’ of scientist Michael Faraday, after whom the building was named and, without whose discoveries in the 1830s, power stations like Battersea could not have been created and operated.

JEDNOLITÝ MATERIÁL

Jednolité obložení všech vnějších fasád zdůrazňuje sílu komplexní geometrie. Zlatá slitina mědi vystupuje ladně, bez ztráty svého zářivého efektu. Je to přírodní materiál a podobně jako cihlové zdivo elektrárny se v průběhu času mění. Celá budova, včetně výklenků a podhledů, byla obložena tak, aby oplechování se stojatou drážkou obklopovalo hmotu, ale aby zde nebyly komplikované detaily ani vizuální rušení. Její sekce, tvořené na místě ručně z velkých svitků, kontrastují s jasným sklem sousední budovy.

Manuální zpracování a přírodní materiál dodávají Faraday House tlumený vzhled, zatímco jeho lesklý povrch z měděné slitiny je vhodným odkazem na „Faradayovu klec“ vědce Michaela Faradaye, po němž byla budova pojmenována a bez jehož objevů ve třicátých letech 19. století by elektrárny jako Battersea nemohly vzniknout a fungovat.

POŽÁRNÍ KVALITA

Měď a slitiny mědi jsou klasifikovány jako A1 (nehořlavý materiál) v souladu s normou EN 13501-1, tj. nejvyšší dostupné hodnocení, a při vhodné konstrukci se hodí na vysoké fasády budov.

Share: 

Budova

Vlastník budovy: 
Battersea Power Station Development Company
Postaveno: 
2017
Stát: 
Spojené království
PSČ: 
SW11 8EZ
Město: 
London
Ulice: 
Circus Road West, Battersea Power Station
Místo: 

Kategorie

Užití: 
Fasády
Typ budovy: 
Obytný dům
Použitá měď: 
Zlatá slitina (Cu-Al)
Reality: 
Nové

Architekt

Jméno, kancelář: 
dRMM
Adresa, popis: 
Magdalen House 136-148 Tooley Street London

Dodavatel mědi

Titul: 
Prater Ltd

Find out more

Robert Pintér

Dalším používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookie. Více informací najdete na tomto odkazu.

Akceptovat