Domů » Reference » Fakulta architektury v Brně
Reference

Fakulta architektury v Brně

Z. Lhotáková

Architektonická podoba hlavní budovy je pseudorenesanční historizujícím slohu s veškerými klempířskými prvky provedenými z mědi

Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně se nachází ve středu města Brna, v části Staré Brno, na nábřeží řeky Svratky. Areál sestává ze dvou budov, historické budovy A z roku 1876 a k ní přistavené budovy B ve dvorním traktu v roce 1963. Budovy jsou uspořádané do tvaru „U“ a s přiléhajícími budovami jiného zaměření v ulici Křížová a Bělidla tvoří uzavřený blok. Hlavní budova byla postavena v roce 1876,v pseudorenesančním historizujícím slohu. Charakteristické je průčelí do ulice Poříčí, které operuje s klasickým řeckým tvaroslovím a zvlášť výrazný je tympanon na středním risalitu s výraznými akroteriemi.

Budova, v níž se dnes fakulta architektury nachází byla původně určena jako Učitelský ústav pro vzdělávání učitelů a sloužila svému účelu do druhé světové války. Po roce 1945 zde byla umístěna základní škola. Česká škola architektury v Brně vznikla v roce 1919 po vytvoření československého státu a prvním děkanem byl prof. Karel Hugo Kepka. Fakulta neměla svou budovu, stěhovala se v Brně na několik míst. V roce 1951 vznikla v Brně Vysoká škola stavitelství a fakulta architektury byla do ní začleněna, neměla však svou budovu. Teprve v roce 1956 , kdy bylo ustaveno Vysoké učení technické v Brně byla umístěna fakulta architektury a pozemního stavitelství do nynějších prostor budovy na ulici Poříčí. V roce 1976 byla budova přidělena fakultě architektury.

V šedesátých letech 20. Století se přistavuje k historické hlavní budově „A“dvorní moderní zděná přístavba budovy „B“, dokončená v roce 1963. Autorem přístavby je prof.ing.arch.Antonín Krasický. Je to železobetonová čtyřpodlažní skeletová stavba s tradiční vyzdívkou. Střecha je příhradová s mírným sklonem.

Od roku 1990 se rozbíhají postupné rekonstrukční práce na obou budovách fakulty.
Byla provedena rekonstrukce střechy hlavní historické budovy, čelní fasáda a dále postupují etapovitě rekonstrukce interiérů obou budov podle projektu firmy Project Building - Ing. Arch. Vladislava Vrány, za plného provozu fakulty. Po vystěhování fakulty stavební z budovy B, proběhla rekonstrukce velkoobjemové učebny v budově B na učebnu kreslení a modelování a v podkroví budovy byly vytvořeny ateliery pro učitele.

Konečnou prací je provedení dvorní fasády budovy A. Veškeré klempířské prvky na historické budově A jsou provedeny z měděných plechů - římsy, parapety, dešťové žlaby, odpadní dešťová potrubí, lemování střešní výstupů na střechu a další drobné klempířské prvky. Vedoucí firmou rekonstrukčních prací byla firma IMOS. Při dokončování fasád provedla dešťová odpadní potrubí z mědi firma Kaláb. Měděné římsy a parapety provedla při výměně oken na celé historické budově firma Stavos Brno.

V roce 2002 - 2003 probíhala kompletní rekonstrukce všech elektroinstalací a strukturované kabeláže, kde všechny rozvody jsou provedeny z mědi (odhadem kolem 300 km v budově A a 150 km v budově B).

Share: 

Budova

Vlastník budovy: 
Vysoké učení technické v Brně
PSČ: 
639 00
Město: 
Brno
Ulice: 
Poříčí 5
Místo: 

Kategorie

Užití: 
Polokruhový okap
Na střeše
Dešťový odpad/svody
Části střech/vikýř
Střechy
Typ budovy: 
Vzdělávací
Reality: 
Modernizace

Architekt

Adresa, popis: 
Architekt rekonstrukcí :Ing.arch. Vladislav Vrána – Project Building
Popis: 

Vysoké učení v Brně
Fakulta architektury

Dalším používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookie. Více informací najdete na tomto odkazu.

Akceptovat