Domů » Reference » Bytový dům Zemanka, Praha
Reference

Bytový dům Zemanka, Praha

Šafer Hájek Architekti s.r.o.

Stavba se nachází na území na okraji vilové části čtvrti Bráník. Na východ se vilová čtvrť přeměňuje v nesourodou komposici větších panelových domů z konce minulého století.

Zástavbu nedokončeného bloku mezi ulicemi Na Zemance a U Dubů tvoří většinou dvou až třípatrové domy s ustoupeným posledním podlažím či sedlovou střechou. Většina vil a domů v okolí byla postavena ve 20-tých a 30-tých letech minulého století, atriové domy v sedmdesátých a osmdesátých letech. V pokračování ulice U zeleného pruhu a U dubu je postaveno několik skupin čtyřpodlažních ( tři podlaží a jedno ustouzpené) řadových domů / bytových sekcí. Na jižní straně přiléhá k pozemku pás veřejné zeleně , který se rozkládá podél ulice Zelený pruh.

Návrh navazuje na rytmus stávajících tří vilových objektů na vedlejším pozemku. Skupina je složena ze čtyř vyšších domů ( tři podlaží a jedno ustoupené) , které mají zhruba půdorysnou velikost a výšku okolních vil a tří nižších objektů vložených do mezer mezi nimi. Mezery jsou zdůrazněny posunem v půdorysné stopě.

Vyšší objekty dodržují pomyslnou stavební čáru regulace zakřivenou spojnici jižních fasád stávajících domů na západní a východní straně pozemku. Nižší objekty v mezerách vystupují téměř ke hranici plochy OC a tím drobí měřítko skupiny směrem k pásu zeleně. Mezery jsou umocněny skutečnými mezerami průchody mezi jižní a severní zahradou. Prostor mezery je dvěpodlažní a je zaklopen třetím podlažím , které je ale podstatně užší nežli vyšší a nižší objekt. Různost hmot je podtržena rozdílným barevným řešením jednotlivých částí srostlice.

Vyšší objekty jsou v podstatě bytovými domy s vnitřním schodištěm. Krajní domy mohou mít až čtyři byty díky využití východního a západního slunce. Dva vnitřní objekty jsou děleny pouze do dvou bytů. Nižší objekty s jinou půdorysnou stopou jsou navrženy buď jako dvojpodlažní rodinné domy, nebo dva byty se samostatným vchodem z mezery. Třetí podlaží nabízí větší půdorysnou flexibilitu- lze dělit do více bytů ve všech posicích. Střechy jsou řešeny jako zelené terasy. Garáže jsou umístěny pod celým objektem a jsou jednopodlažní. Využívají rozdílu mezi severní a jižní hranou pozemku a jsou navrženy se zahradní úpravou tam , kde vystupují mino půdorysnou stopu bytových objektů. Vjezd do garáží je z ulice Na Zemance a to v nejnižším místě pozemku.

Autoři chápou navrženou sestavu rúzných hmot a různých typů bydlení jako zamýšlený hybrid. Vynikající místo prostě může nabídnout více , nežli klasické bytové sekční či individuální domy nebo tradiční řadové domky.

Na fasádě byla použita předpatinovaná měď TECU Patina.

Share: 

Budova

Vlastník budovy: 
AT Development, a.s.
Postaveno: 
2005
Stát: 
Česká republika
Město: 
Prague 4 Karlín
Ulice: 
Rohanské nábřeží
Místo: 

Kategorie

Užití: 
Fasády
Typ budovy: 
Obytný dům
Použitá měď: 
Předpatinovaná
Reality: 
Modernizace

Architekt

Evropská soutěž

Sezona: 
2007

Dalším používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookie. Více informací najdete na tomto odkazu.

Akceptovat