Domů » Reference » Budova Maersk, Kodaň, Dánsko
Reference

Budova Maersk, Kodaň, Dánsko

Výrazný nový věžák – Maersk Building – byl slavnostně otevřen v lednu 2017 za přítomnosti Jejího Veličenstva královny Margrethe a stal se významnou dominantou panoramatu Kodaně. Architects C.F. Møller osvětlují svůj projekt, vyznačující se kontinuálními zakřivenými pásy svislých měděných slunolamů.

Architektonickým záměrem bylo vytvořit ekologicky šetrnou výraznou budovu, nově a otevřeně komunikující s městem a univerzitou. Nový komplex je rovněž zamýšlen jako katalyzátor pozitivního rozvoje města v jeho bezprostředním okolí i v celém městě. Patnáctipatrový věžák vyrůstá z řady menších budov, které obsahují společné vybavení: tři sály, učebny, kantýnu, předváděcí laboratoř, konferenční místnosti a knižní kavárnu.

EKOLOGICKÉ SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMPUSU

Nejpozoruhodnější součástí je na této úrovni rozsáhlé vědecké náměstí, které bude novým sociálním centrem ústavu Panum a kampusu Nørre Kodaňské univerzity jako celku. Zahrnuje také hlavní vchod a propojuje všechny funkce celého komplexu. Vznikne nový veřejný park kampusu, který nabízí venkovní studijní a rekreační prostory pro výzkumníky i studenty, stejně jako nové přírodní prostory a 300 metrovou vzdušnou cestu pro všechny obyvatele Nørrebro. Veřejnost bude také zvána k návštěvě vrcholu věžáku s kavárnou, salonkem a vyhlídkou.

V nové budově se 42 700 m2 sídlí nejmodernější zařízení pro výzkum a výuku zdravotnických a lékařských věd. Většina pater je určena pro pokročilý výzkum a budova je proto navržena tak, aby byla zcela stabilní. Její betonové jádro je lité na místě, takže výzkumné činnosti na různých podlažích nejsou rušeny vibracemi života města. Budova je také jednou z energeticky nejúčinnějších laboratorních budov v Dánsku a využívá odpadní energii při ekologičtějším dálkovém chlazení, opětovně využívá dešťové vody pro hygienické účely a zavlažovací zařízení a nese 1500 m2 solárních článků.

VÝVOJ PROJEKTU

Při formování Maersk Building byly hlavními faktory městské prostředí a linie pohledu napříč celou lokalitou. Trojúhelníkový půdorys a tvar, odvozený z úhlů přilehlých ulic, vystavuje svůj nejužší štít směrem ke štíhlé věže blízkého kostela. Tato orientace rovněž přispívá k energetické účinnosti budovy zmenšením expozice z jihu a tedy i solárního zisku.

Hlavní plán vytváří čitelnější kompozici pozemku – tvar hvězdy, což umožňuje stavbu komplexu v několika fázích, a ponechává prostor pro další budoucí rozšíření, které dosud není vyprojektováno. Tvar hvězdy také vytváří sérii živých městských prostorů, úzce souvisejících s okolními budovami a zahrnujících blízké sousedství poskytnutím zeleně a veřejných cest po celém pozemku – vše pro společné dobro.

POHYBLIVÁ MĚDĚNÁ MŘÍŽ

Vnější vzhled vědeckého věžáku vstupuje do dialogu s existujícím komplexem Panum a okolní zástavbou, kde dominují červené cihly. Fasáda je vybudována ve tvaru mříže, sestávající z okenních polí o výšce podlaží, což rozkládá velké měřítko stavby. Pásy s patrovou výškou jsou opatřeny více než 3000 vertikálními měděnými žebry. Volba mědi na tuto významnou stavbu počítá s přirozenými změnami, které postupně nastanou přechodem od lesklé až po tmavě hnědou a až po mnoha letech získá zelenou měděnou patinu.

Třetina žeber se pohybuje, což fasádě umožňuje neustále měnit charakter, neboť žebra se otevírají a zavírají v reakci na pohyb slunce kolem budovy. Každá sekce se po aktivaci rozdělí na dvě poloviny, z nichž jedna zůstane staticky na místě, zatímco druhá polovina se posune před okenní sklo a poskytne tak účinnou ochranu před průnikem tepla do laboratoří. To pomáhá zajistit, že budova dosahuje hodnocení ‚nízkoenergetická třída 2015‘. Společně s výběrem mědi jako materiálu s mimořádně dlouhou životností, který bude nakonec recyklován, to také přispívá ke kreditu udržitelnosti budovy.

Share: 

Budova

Vlastník budovy: 
University of Copenhagen, Faculty of Health and Medical Sciences
Postaveno: 
2017
Stát: 
Dánsko
PSČ: 
2200
Město: 
Copenhagen
Ulice: 
Blegdamsvej 3B
Místo: 

Kategorie

Užití: 
Fasády
Fasády/Panely
Zastínění
Typ budovy: 
Zdravotní a sociální péče
Vzdělávací
Použitá měď: 
Klasická
Reality: 
Nové

Architekt

Jméno, kancelář: 
C.F. Møller

Dodavatel mědi

Titul: 
Waagner-Biro Stahlbau AG.

Evropská soutěž

Sezona: 
2017
Kategorie: 
Užší seznam
Vítěz

Dalším používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookie. Více informací najdete na tomto odkazu.

Akceptovat