Domů » Node » Prohlášení

Prohlášení

Prohlášení

Použití webových stránek

Před použitím těchto webových stránek si prosím přečtěte pozorně toto prohlášení. Svým přístupem na tyto webové stránky souhlasíte, že jste vázáni podmínkami níže uvedenými.

Evropský institut mědi (ECI - European Copper Institute) prezentuje na těchto webových stránkách informace jako službu pro své členy a další uživatele internetu. Vzhledem k naší závislosti na informacích z vnějších zdrojů neposkytujeme žádné záruky nebo záruky týkající se přesnosti nebo spolehlivosti obsahu na této stránce nebo jiných stránkách, na které odkazujeme. Jakékoli neoprávněné stahování a distribuce jakéhokoli materiálu chráněného autorskými právy z těchto stránek nebo stránek, na které odkazujeme, je bez souhlasu vlastníka autorských práv přísně zakázáno.

Pohledy, názory, informace, prohlášení a závěry na těchto stránkách jsou vždy pouze vyjádřením autora konkrétního materiálu a ECI nebo členské společnosti ECI se s nimi nemusí ztotožňovat.

Tyto webové stránky a informace, software a další materiály uváděné k dispozici a přístupné z této webové stránky jsou poskytovány jen tak "jak jsou" a "jak jsou přístupné" bez záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo předpokládané, včetně, nikoli však pouze, záruk vlastnictví, neporušení předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. ECI nezaručuje, že služba webové stránky služby nebude zrušena, narušena a bezchybná, ani že jakékoliv informace, software nebo jiný materiál, který je k dispozici nebo přístupný prostřednictvím webových stránek je bez virů, červů, trojských koní nebo jiných škodlivých komponentů.

Za žádných okolností nesmí být ECI zodpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, speciální, trestné nebo následné škody, které by jakkoli vyplývaly z používání nebo nemožnosti používat tyto webové stránky nebo vašeho spoléhání na, anebo užívání informací, služeb nebo zboží poskytovaných na, anebo  prostřednictvím těchto webových stránek, nebo které vyplývají z chyb, opomenutí, přerušení, smazání souborů, závad, poruch, zpoždění v provozu nebo přenosu, nebo z jakýcholi výkonnostních problémů.

Souhlasíte, že budete ECI chránit před veškerými závazky, náklady a výdaji, včetně poplatků za právní zastoupení, souvisejícími s jakýmkoli porušením těchto podmínek z vaší strany.

Všechny dotazy a připomínky prosím směřujte na editorialteam@copperconcept.org. ECI a Copperconcept jsou ochranné známky ECI. Všechny ostatní ochranné známky, které mohou objevit na těchto stránkách, jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Ochrana a podmínky použití osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou předány, pronajmuty ani prodány žádné jiné obchodní společnosti. Vaše osobní údaje použije ECI pro účely zasílání informací, souvisejících s činností ECI, a pro statistické vyhodnocování.

Pro zpracování dat ve výše uvedeném rozsahu může ECI využít zpracovatelů, kteří jsou vázáni stejnými podmínkami práce s osobními údaji, jako ECI.

Ke svým osobním údajům máte stálý přístup pro účely úprav nebo jakýchkoli námitek.

Odesláním přihlášky k odběru informací vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami použití vašich osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Po odvolání vašeho souhlasu ECI vaše osobní údaje zlikviduje.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Find out more by following this link.

Accept