Domů » Články » Finské směrnice pro hygienu interiérů oceňují antimikrobiální měděné povrchy
Články

Finské směrnice pro hygienu interiérů oceňují antimikrobiální měděné povrchy

Finská organizace Building Information Ltd. dnes vydala směrnice pro hygienu interiérů novostaveb a rekonstrukcí, popisující měď jako „nejznámější a účinný antimikrobiální materiál“. 

Finská organizace Building Information Ltd. dnes vydala směrnice pro hygienu interiérů novostaveb a rekonstrukcí, popisující měď jako „nejznámější a účinný antimikrobiální materiál“.

Tyto směrnice – součást finských stavebních norem – stanovují čtyři úrovně hygieny pro různé typy budov a různá opatření, zajišťující požadovaný standard. Antimikrobiální materiály pro často dotýkané plochy jsou zahrnuty do tří nejpřísnějších kategorií, kde je měď zařazena jako nejvíce uznávaný a účinný antimikrobiální materiál.

Tyto směrnice, představené na semináři hygieny interiérů v Espoo, patří mezi první, poskytující sadu nástrojů pro „protiinfekční projektování“. Jejich cílem je zvýšit povědomí o příležitostech a řešeních pro zlepšení hygieny při fázích projektování i stavby, s přihlédnutím k účelnosti a nákladové efektivitě.

Tyto informace cílí na všechny účastníky stavebních projektů, počínaje vlastníky nemovitostí, přes architekty a projektanty, až po stavební firmy, dodavatele a uživatele. V zásadě je cílem dosažení vysoce funkční stavby, která aktivně brání šíření infekce. Jako klíčové aspekty zajištění bezpečného interiérového prostředí je zdůrazněno čištění a údržba, pro něž se připravují podrobnější pokyny, které budou publikovány později v tomto roce.

Pro dotykové plochy ve třech nejvyšších hygienických kategoriích jsou doporučeny antimikrobiální materiály. Nejnáročnější úroveň zahrnuje oblasti, jako jsou operační sály, JIP, farmaceutická výrobní zařízení a laboratoře. Nižší úroveň zahrnuje nemocniční prostory příjmu a pokoje pacientů, denní stacionáře, letiště, bazény a lázně. Třetí úroveň – stále ještě vyžadující dobrou úroveň hygieny – pokrývá školy, sportovní zařízení a kanceláře.

Měď je silně antimikrobiální s širokým spektrem účinnosti proti bakteriím a virům, s prokázaným rychlým ničením patogenů včetně chřipky A, E. coli, norovirů a rezistentních bakterií, jako je MRSA. Tuto schopnost sdílí s mnoha svými slitinami – jako mosaz a bronz – a společně tvoří rodinu kovových materiálů, nazývaných „antimikrobiální měď“. Tyto známé technické materiály vykonávají svou primární funkci – poskytují odolné povrchy, splňující požadavky náročného provozního prostředí – s přídavnou výhodou trvalého snižování biologické zátěže, a omezují tak riziko šíření infekce.

Podnět k vytvoření směrnice vyšel z projektové skupiny Hygtech, která nedávno publikovala výzkum, zkoumající měď jako antibakteriální materiál v různých zařízeních (nemocnice, školky, domovy důchodců a kanceláře). Studie, iniciovaná Univerzitou aplikovaných věd v Satakuntě, nahradila měděnými ekvivalenty často dotýkané povrchy, jako je dveřní kování, toaletní splachovadla, madla zábradlí a vypínače. Prováděli čištění způsobem, obvyklým u každého použití, měřili bakteriální úrovně a paralelně je porovnávali s úrovněmi z neměděných ekvivalentů.

Závěr studie: „Tato studie ukázala, že měď je potenciální antibakteriální materiál při rozličném nasazení, s různými čistícími postupy a profily používání. Měděné materiály byly účinné při snižování celkového bakteriálního zatížení, jakož i specifické indikační bakterie (gramnegativní, S. aureus); což naznačuje, že měď lze použit jako antibakteriální materiál také v jiných než nemocničních prostředích.“

Výsledky studie ukazují průměrné 85% snížení bakterií na měděném povrchu – což odpovídá stávajícím údajům z klinických studií po celém světě, v nichž bylo zjištěno, že nahrazení často dotýkaných povrchů ekvivalenty z antimikrobiální mědi snižuje biologickou zátěž o >80%. Tyto studie dále ukazují, že antimikrobiální měděné povrchy snižují u pacientů na jednotkách intenzivní péče riziko nozokomiální infekce (získané v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení) o 58% a zlepšují výsledky léčby pacientů.

Nové směrnice napomohou šíření využití antimikrobiální mědi z nemocnic i do dalších typů budov, a směrují každého, kdo hledá způsoby zvýšení hygieny v místech, kde se shromažďují lidé a kde se může šířit infekce.

Více informací o antimikrobiální mědi naleznete na www.antimicrobialcopper.org.

Poznámka redakce

Více informací o The Building Information Foundation RTS najdete na www.rakennustieto.fi/index/english.html.

 

Share: 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Find out more by following this link.

Accept