Domů » Články

Články

Magazín Copper Architecture Forum 46/2019 již vyšel!

ZAMĚŘENO NA MĚĎ

Zaměření na jediný materiál – jako to tady děláme s mědí ve všech jeho formách – umožňuje představit srovnání odlišných architektonických přístupů různých projektantů. Tímto vydáním se proplétá společná nit fascinace projektantů mědí jako živým, měnícím se materiálem, často odrážejícím kontext budovy, ať už historický nebo geografický.

Magazín Copper Architecture Forum 45/2018 již vyšel!

MĚDĚNÉ KOMBINACE

Jako obvykle představujeme řadu inspirativních projektů z celé Evropy i mimo ni. Ale v tomto čísle vyniká různorodost přístupů k otázce materiálů projektů, kombinujících měď s jinými vysoce kvalitními materiály.

Měď v architektuře a životní prostředí

Před posouzením environmentálních přínosů mědi v architektuře stojí za to vrátit se k základům. Měď je přirozeným prvkem v zemské kůře, která byla v průběhu evolučního procesu začleněna i do živých organismů. Je to nezbytný stopový prvek, nezbytný pro prakticky všechny vyšší formy života, a příroda je pro nejlepší využití mědi dobře přizpůsobena a chrání se před případnými negativními účinky. To platí od nejzákladnějších úrovní až po nejkomplexnější metabolické funkce lidského těla. A platí to i pro dlouhodobé účinky mědi na budovách.

Magazín Copper Architecture Forum 44/2018 již vyšel!

MĚDĚNÁ ARCHITEKTURA ROZVÍJENÁ PROJEKTANTY

V tomto čísle se zaměřujeme na některé nové příležitosti v současném designu, zkoumaném architekty, kteří používají měď a její slitiny i mimo rámec dnes používaných početných tradičních ploch, forem a systémů instalací.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ COPPER AND THE HOME 2018

DESIGN A UDRŽITELNOST

 CO JE COPPER AND THE HOME?

Copper and the Home  (Měď a domov) je soutěžní bienále, založené v roce 2006, které je intelektuální výzvou pro mladé návrháře, architekty, inženýry a studenty z celého světa, aby prozkoumali a využili vlastností mědi, nezbytných pro moderní život, a znovu si představili, jak mohou pomocí tvůrčího designu zlepšit naše životy a každodenní práci. 

Magazín Copper Architecture Forum 43/2017 již vyšel!

VÍTĚZSTVÍ LEMOVANÁ MĚDÍ
Je nám potěšením představit zde výsledky ročníku 2017 soutěže Evropská měď v architektuře. V tomto čísle však najdete mnohem více informací, včetně širokého výběru dalších projektů napříč celou Evropou i mimo ni, a naši druhou interiérovou přílohu „Měď uvnitř“.

Maersk Tower. Photo: Adam Mork

Vyhlášení vítězů soutěže měď v architektuře

Právě byly oznámeny výsledky letošního, již 18. bienále soutěže Evropská měď v architektuře. Přímým vítězem je výzkumný komplex Maersk Tower v Kodani, navržený C.F. Møller Architects a charakteristický svým mřížovím měděných okenic. Ocenění poroty získaly dva infrastrukturní projekty a Ocenění veřejnosti získal pavilon s vodní skulpturou, Hydropolis v polské Vratislavi. 

Magazín Copper Architecture Forum 42/2017 již vyšel!

ROZVOJ MĚDĚNÉ ARCHITEKTURY

Rozmanitost povrchů, které nabízí měď a její slitiny, je dnes větší než kdy jindy. Je důležité si uvědomit živou povahu materiálu a jeho proměňující se vzhled na budovách, vyvolaný povětrnostními vlivy. V tomto i dalších číslech se snažíme ukázat změny představovaných projektů v čase – a ještě více najdete na copperconcept.org.

Craig Casci (GRID Architects, London), Maxime Enrico (LAN, Paris), Ebbe Waehrens (BBP ARKITEKTER, Copenhagen) and Ville Hara (Avanto Architects, Helsinki).

ZVEŘEJNĚNÍ UŽŠÍHO VÝBĚRU SOUTĚŽE MĚĎ V ARCHITEKTUŘE

Porota architektů vybrala osm velmi různorodých příspěvků do užšího výběru ročníku 2017 soutěže Evropská měď v architektuře. Veřejnost může až do 31. srpna hlasovat na copperconcept.org pro svůj oblíbený projekt užšího výběru.

Museum of Art, Ahrenshoop, Germany, photo: Christian Richters/KME February 2014, Material: Brass

Proměny povrchů mědi a slitin mědi

Nová funkce na našem webu ukazuje proměnu povrchů mědi a slitin mědi u budov na nejrůznějších místech po celé Evropě.

Přijímáme přihlášky do soutěže Evropská měď v architektuře

Vyzýváme architekty, aby předvedli své nejpoutavější projekty, využívající měď a slitiny mědi, a přihlásili je do 18. ročníku soutěže Evropská měď v architektuře.

Magazín Copper Architecture Forum 41/2016 již vyšel!

MĚĎ VE VŠECH SVÝCH FORMÁCH

Jako obvykle toto vydání představuje některé z nejlepších architektonických projektů z celé Evropy. Mapuje bohatou škálu povrchů, které měď a její slitiny mohou dodávat moderní architektuře – ať už zlaté, hnědé, zelené nebo modré – vždy jde o živé materiály, nadále se rozvíjející v místním prostředí. Ale to, co z našich jedenácti projektů ční, je nepřeberné množství různých, někdy inovativních přístupů, jak a kde dnes projektanti používají měď.

100% Design Show: všechno z mědi

Ročník 2016 výstavy 100% Design Show, konaný v září v Londýně, opět dokázal, že návrháři interiérů stále realizují většinu nabízených předmětů a barev pomocí mědi, mosazi a bronzu.

Magazín Copper Architecture Forum 40/2015 již vyšel!

Magazín Copper Architecture Forum 40/2016 již vyšel!

MĚDĚNÁ SPOJENÍ

Naším cílem je představit v Copper Architecture Forum výběr z nejlepší současné architektury napříč celou Evropou. Ale je také poučné spojovat projekty s podobným kontextem, typologií, měřítkem či využitím a prozkoumat, jak různí architekti řeší pomocí mědi běžné problémy.

Davide Vignati is the winner of the iPad mini by voting at the Public Choice of "Copper in Architecture" award.

A iPad vyhrává...

Davide Vignati vyhrál iPad Mini díky svému hlasování v ocenění veřejnosti soutěže „Měď v architektuře“.

Dalším používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookie. Více informací najdete na tomto odkazu.

Akceptovat