Artiklar

Nordahl Grieg videregående skole

I början av 2006 instiftade Hordaland fylke på Norges västkust en arkitekturtävling inför utformningen av en ny skola i Söråsdistriktet i Bergen. Vinnare blev arkitektföretaget LINK, i hård konkurrens med sju andra tävlingsbidrag.

Redan från första början hade både kunden och arkitektbyrån som mål att skapa en modern skola, väl rustad för aktuella och framtida behov och tillräckligt flexibel för att klara av att hantera förändringar och framtida utmaningar. De funktionella och estetiska aspekterna var också viktiga, vilket resulterade i en estetiskt tilltalande byggnad och en inspirerande arbetsplats för såväl studenter som lärare.

 

Byggnaden har en area på totalt 14 000 m2 och rymmer 800 studenter och 150 anställda.

 

Med sina hållbara och långlivade material i glas och koppar – som klarar av att hantera föränderliga krav – är byggnadens arkitektur en tydlig avsiktsförklaring. Byggnaden symboliserar ungdomlig energi: dynamisk, självsäker, färgsprakande, fräsch och utmanande. Ett ytskikt av grön, förpatinerad koppar omsluter byggnadens transparenta volym. Syftet med detta är att ge ett intryck av ljus och dynamik. Effekten förstärks av huvudglasfasaden som innefattar smala fält av färgat glas. Dessa element symboliserar att varje elev är en individ och en självständig varelse.

 

Tak av långa kopparband

Stommen i byggnaden utgörs av betongpelare med delar av förtillverkad betong och bärande stålbalkar. Takkonstruktionen består av förtillverkade takdelar med stödjande stålbalkar och isolering emellan, täckt av plywood och takpapp. Det massiva, nästan platta taket – med ett fall på endast 3 grader – täcks av0,7 mmoch14 mlånga kopparband, som monterats i enlighet med särskilda långbandsmetoder.

 

Det är huvudsakligen två material som har använts för utsidan, båda praktiskt taget underhållsfria: koppar för taket och fasadytan, och glas inuti aluminium för glasfasaderna. Samtliga material håller hög och hållbar kvalitet samt har låga underhållskostnader över tid. Byggnaden färdigställdes förra hösten och har redan nominerats till Bergens kommunala arkitekturpris 2010.

 

Related articles: 
Share: 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Find out more by following this link.

Accept