Referencer

ENERGISAMLENDE KOBBER

ENERGISAMLENDE KOBBER
ENERGISAMLENDE KOBBERENERGISAMLENDE KOBBERENERGISAMLENDE KOBBERENERGISAMLENDE KOBBERENERGISAMLENDE KOBBERENERGISAMLENDE KOBBER
Av: 
Petri Konttinen

Den første kommersielle bruk av et innovativt, fullt integrert soltermisk kobberfasadesystem er nå i drift ved det nye Pori offentlige svømmekomplekset. Solenergiinitiativet kom fra klienten - byen Pori - som et urbant eksempel på miljøvern og reduksjon av karbonutslipp i Finland.

Solfasaden fungerer sammen med solfangere på taket og dette bærekraftige initiativet er i tillegg supplementert med takmonterte fotovoltaikker. Omtrent 1000 m2 prepatinert kobber er brukt som hovedmateriale for alle fire fasadene, panelene er lagt i horisontale bånd og håndterer elegant kurvene som er sentrale for designet. Det ble regnet som viktig å opprettholde et konsistent utseende på alle kobberpanelene, men på sørlige opphøyning er de på baksiden utstyrt med fullt integrert soltermisk funksjon (vist som lyseblå på snittegningen).

 

Til sammen gir ca. 80m2 med solfangere på fasadene og 200m2 med solfangere på taket 120 000 kWh med varme - like mye som det årlige energiforbruket til seks gjennomsnittlige familiehus i det kalde finske klimaet. Dette sørger for omtrent 5% av det årlige varmebehovet ved svømmehallen. Solvarmen brukes til å forvarme 4°C vann fra det kalde bassenget. Dette forvarmede vannet blir så blandet med en større mengde vann fra hovedsirkulasjonen. Det blandede vannet passerer så gjennom solfangerne på taket før det føres sammen med fjernoppvarmingssirkulasjonen.

 

Om sommeren, når svømmehallen er stengt og et utendørs basseng brukes isteden, er det kombinerte soltermiske systemet nok til å opprettholde vanntemperaturen i bassenget på normale nivåer uten tilleggsoppvarming. Dette gjør at man kan holde bassenget fullt hele året, istedenfor å tømme det og fylle det på nytt, og man sparer store mengder vann. I framtiden vil det også være mulig å holde svømmehallen åpen for bruk om sommeren.

Kobber passer spesielt bra til soltermiske fasadesystemer siden det har den beste termiske ledeevnen av alle de vanlige fasade- og takmaterialene. Det gir også arkitektonisk frihet med den usynlige integrasjonen av solfangere bak kobberet. I prinsippet kan en hver kobberfasade brukes - om den så er prepatinert, oksidert eller en legering - selv om det er noe ulikheter i energiproduksjonen.

 

Bygge

Utbygger: 
Porin kaupunki
Beskrivelse: 

Porin uudessa uimahallissa on otettu käyttään täysintegroitu aurinkolämpökeräin

Completion date: 
2011
Land: 
Finland
Postnummer: 
28100
By: 
Pori
Gate: 
Itsenäisyydenkatu
Posisjon: 

Kategori

Applications: 
Facader/panel
Annet
Paneler
transparente strukturer
Type: 
Sport, fasiliteter for avslapning
Brukt kobber: 
Pre-patinert
Eiendom: 
Ny

Arkitekt

Name, office: 
Tapio Antikainen, Arktes Oy

Copper contractors

Tittel: 
KT-Tähtinen Oy
Address & description: 
Copper Product: Nordic GreenTM

Find out more

Hannele Kuusisto

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Find out more by following this link.

Accept