Reference

Dům pro tři rodiny, Nepi (VT), Itálie

Obytný projekt tří mladých přátel, kteří se rozhodli postavit svůj domov společně, lze považovat za architektonickou studii na téma přátelství.

Kolumbárium St Pierre du Mont, Francie

Vzhledem k tomu, že se nachází v blízkosti kostela Saint-Pierre du Mont, který je chráněn jako památka z dvanáctého století, je kolumbárium ve své podstatě svázáno s věčností, proto je nutné použít tradiční materiály.

Evropská soutěž 2013

Centrum volného času Splashpoint, Worthing, Velká Británie

Návrhem tohoto nového bazénu byli Wilkinson Eyre Architects pověřeni Radou samosprávy Worthingu na základě soutěže RIBA. Nový bazénový komplex obsahuje 25 m dlouhý bazén se šesti dráhami, kombinovaný výukový / skokanský bazén, kryté rekreační bazény s tobogány, peřejemi a venkovním bazénem, centrum zdraví a fitness, veřejné prostory, kavárnu, jesle a flexibilní prostor pro další aktivity.

Evropská soutěž 2013

Exeterské měděné Fórum, Exeter, Velká Británie

Green Building

Druhým projektem od Wilkinson Eyre Architects je Fórum, nový vchod kampusu a centrum pro studenty Exeterské univerzity. Vyznačuje se stoupající střechou z hrázděného trámoví,  ETFE plastu a mědi - jak vysvětlují architekti.

Centrum radioterapie v Hofu, Německo

Budova, ucelená ve své kubické formě, se osvobozuje od svých omezení a pohrává si s padajícími liniemi sekcí fasády.  Kolem budovy rostou skupiny stromů, vytvářející místy stín, zdůrazňující svislost konstrukce.  Fasáda je rozdělená do nesouběžných sekcí, které pokračují v živé interakci s okolními stromy.

Užší seznam2013

Pavilon Opera - Kodaň, Dánsko

Diváci opery v Kodani již nebudou muset stát venku na větru a dešti, když budou čekat na lodní dopravu na a z představení. Nový kruhový plovoucí pavilon s kapacitou 200 lidí poskytuje úkryt před proměnlivým dánským počasím a to jak návštěvníkům opery, tak každodenním dojíždějícím do Holmenu.

Evropská soutěž 2013

Projekt Amiral Mouchez

Paris Habitat spravuje v XIII. čtvrti, v blízkosti Parc Montsouris lokalitu Amiral Mouchez, soubor 15 budov sociálních bytů, uspořádaných kolem rozlehlé zeleně.  Tématem tohoto projektu je zabydlení městské enklávy a revitalizace této zanedbané mezery. Projekt sdružuje tři různé programy: domov důchodců, digitální vybavení a 52 pokojů pro studenty zaujímá jednak 13 podlaží bytového věžáku a také novou přístavbu, umístěnou v linii ulice des Longues Raies.

Evropská soutěž 2013

Velvyslanectví Turecké republiky, Berlín, Německo

Premiér Turecka, Recep Tayyip Erdoğan, otevřel v Berlíně 30. října 2012 nové turecké velvyslanectví.

Evropská soutěž 2013

Hochbunker č. 7 | Přestavba a rozšíření, Německo

Nadzemní protiletecký bunkr č. 7 byl postaven jako součást programu "Führer - Sofortprogramm" v roce 1942. I když byl navržen tak, aby pojmul 900 osob, byl schopen poskytnout přístřeší až 2000 osobám. Jeho architektura odpovídá středověkým opevněným stavbám.

Evropská soutěž 2013

Multidisciplinární zdravotní středisko v Rambervillers, Francie

Multidisciplinární zdravotní středisko se nachází na jihu obce Rambervillers (Vosges), v nové obchodní čtvrti na pozemku bývalého, již nevyužívaného nádraží. Problémem obyvatel obcí v regionu Rambervillers byla omezená dostupnost lékařské pomoci. Aby tuto situaci překonali, chtěli vytvořit budovu, zahrnující interdisciplinární zdravotnictví (praktické lékaře i specialisty pediatrie, fyzioterapie, logopedie a ortopedie). 

Evropská soutěž 2013

Beeches, Velká Británie

Klienti, usídlení na okraji Dartmooru, žili v této oblasti po celých 47 let svého manželství a měli k ní hluboký vztah. Lokalita na západě země byla základem a přinesla zásadní otázky dědictví kontextu místa při plnění zdánlivě jednoduchého zadání, poskytnout domov pro klidný důchod. 

Evropská soutěž 2013

Radnice Nordhouse ve Francii

Nordhouse Town Hall: S&AA

Nordhouse je okouzlující vesnice s charakteristickými hrázděnými a barevnými domy v rovinách Alsaska. Nová radnice byla postavena na okraji obce naproti kaple Saint Ludan, která při nedávné rekonstrukci odhalila svou fasádu z červeného pískovce.  Západní fasáda je průčelím budovy a zdůrazňuje příjezd do Nordhouse z hlavní silnice, zatímco na východě je prosklený vstup, otevřený obyvatelům.

Evropská soutěž 2013

Hamilton House, Belfast, Severní Irsko

Tato nová budova transformuje opuštěnou část městského bloku vedle dvou významných, památkově chráněných objektů v památkové zóně. Zmizela tak zanedbaná oblast, působící jako trn v oku. Prestižní, čtyřpodlažní administrativní budova, inspirovaná georgiánskou architekturou, oslavuje kulturní dějiny této oblasti a pozitivně ovlivňuje linii ulice. Již se stala dominantní stavbou této lokality.

Evropská soutěž 2013

Měděný dům - Sibiu, Rumunsko

Jednou z důležitých stránek tohoto projektu bylo dosažení podstaty minimalistické formy. Pro dosažení tohoto cíle jsme se rozhodli použít stejný materiál pro střechu i fasádu. Je proto snadno pochopitelné, že materiál střechy diktoval použití materiálu na vertikální stěny. Tak vykrystalizovalo celoměděné řešení. Kromě toho je výhodou použití mědi také to, že se jedná o krásně a variabilně stárnoucí materiál.

Evropská soutěž 2013

Budova studentských služeb "La passerelle" v Angers (49), Francie

"La passerelle", nacházející se v univerzitním kampusu Angers, kombinuje dvě služby, informace studentům a poradenství v profesní orientaci a zaměstnatelnosti (SUIO-IP).

Evropská soutěž 2013

Archiv Balmain, Austrálie

Přístavba tohoto malého domku vyžadovala důkladné posouzení filozofie tohoto nového zásahu v kontextu historické oblasti Balmainu a okolí. Analýza tvarů tradičních staveb, jejich způsobu užívání a rozvoje vedly ke strategii současné interpretace snižujících se přístřešků, často viditelných v podobě přístaveb kuchyní, prádelen a vnějších toalet, přilepených k původním stavbám. 

Share