Reference

Bytový komplex "Fi" v Krakově, Polsko

Green Building

Krakov získává další obecní byty ‑ tentokrát v ekologickém komplexu, který se nachází v krakovské čtvrti Podgórze mezi ulicemi Rzemieślnicza a Szafrana. Bytový projekt "Fi" je komplexem samostatných budov s pronikajícími polouzavřenými plochami.   

Soukromá vila v Las Brisas, Mallorca, Španělsko

Soukromá vila se nachází v Las Brisas na strmém svahu s výhledem na moře, na západní straně ostrova Mallorca.  Místní regulace výstavby neumožnila provést změny na stávajícím železobetonovém skeletu stavby, která po 10 let zabírala pozemek. 

Měděné zdravotní středisko, Legnica, Polsko

Nové zdravotní středisko v Legnici nabízí 4000 m2 prostoru.  Nové zařízení poskytuje na 4 podlažích 188 místností a také parkoviště v suterénu.

Konzervatoř Clauda Debussyho, Paříž, Francie

Konzervatoř Clauda Debussyho, městská konzervatoř hudby, tance a divadelního umění sedmnáctého okrsku města Paříže, je vetknuta na rozhraní několika architektonických stylů, vycházejících z historické výstavby města. Budova konzervatoře tak znamená zrod nové periferie, budované na rue de Courcelles.

Clarion Hotelu Visby, Visby, Švédsko

Poslední z naší trojice současných zásahů v památkových lokalitách je nové měděné propojení, dokončující a oživující historické průčelí ulice, a přitom následující místní tradici úzkých průhledů zpět, jak vysvětluje architekt Sven Landahl z VISBYARK.

Centrum pro pokročilé postgraduální vzdělávání (CAFPG) university Minho, Minho, Portugalsko

Projekt se rozkládá ve staré „Zona de Couros" (zóně kůží) a je k ní připojen uličkami a cestami, sledujícími říčku, jež do této oblasti přinesla koželužský průmysl.

Evropská soutěž 2013

Dům pro tři rodiny, Nepi (VT), Itálie

Obytný projekt tří mladých přátel, kteří se rozhodli postavit svůj domov společně, lze považovat za architektonickou studii na téma přátelství.

Kolumbárium St Pierre du Mont, Francie

Vzhledem k tomu, že se nachází v blízkosti kostela Saint-Pierre du Mont, který je chráněn jako památka z dvanáctého století, je kolumbárium ve své podstatě svázáno s věčností, proto je nutné použít tradiční materiály.

Evropská soutěž 2013

Centrum volného času Splashpoint, Worthing, Velká Británie

Návrhem tohoto nového bazénu byli Wilkinson Eyre Architects pověřeni Radou samosprávy Worthingu na základě soutěže RIBA. Nový bazénový komplex obsahuje 25 m dlouhý bazén se šesti dráhami, kombinovaný výukový / skokanský bazén, kryté rekreační bazény s tobogány, peřejemi a venkovním bazénem, centrum zdraví a fitness, veřejné prostory, kavárnu, jesle a flexibilní prostor pro další aktivity.

Evropská soutěž 2013

Exeterské měděné Fórum, Exeter, Velká Británie

Green Building

Druhým projektem od Wilkinson Eyre Architects je Fórum, nový vchod kampusu a centrum pro studenty Exeterské univerzity. Vyznačuje se stoupající střechou z hrázděného trámoví,  ETFE plastu a mědi - jak vysvětlují architekti.

Centrum radioterapie v Hofu, Německo

Budova, ucelená ve své kubické formě, se osvobozuje od svých omezení a pohrává si s padajícími liniemi sekcí fasády.  Kolem budovy rostou skupiny stromů, vytvářející místy stín, zdůrazňující svislost konstrukce.  Fasáda je rozdělená do nesouběžných sekcí, které pokračují v živé interakci s okolními stromy.

Užší seznam2013

Pavilon Opera - Kodaň, Dánsko

Diváci opery v Kodani již nebudou muset stát venku na větru a dešti, když budou čekat na lodní dopravu na a z představení. Nový kruhový plovoucí pavilon s kapacitou 200 lidí poskytuje úkryt před proměnlivým dánským počasím a to jak návštěvníkům opery, tak každodenním dojíždějícím do Holmenu.

Evropská soutěž 2013

Projekt Amiral Mouchez

Paris Habitat spravuje v XIII. čtvrti, v blízkosti Parc Montsouris lokalitu Amiral Mouchez, soubor 15 budov sociálních bytů, uspořádaných kolem rozlehlé zeleně.  Tématem tohoto projektu je zabydlení městské enklávy a revitalizace této zanedbané mezery. Projekt sdružuje tři různé programy: domov důchodců, digitální vybavení a 52 pokojů pro studenty zaujímá jednak 13 podlaží bytového věžáku a také novou přístavbu, umístěnou v linii ulice des Longues Raies.

Evropská soutěž 2013

Hochbunker č. 7 | Přestavba a rozšíření, Německo

Nadzemní protiletecký bunkr č. 7 byl postaven jako součást programu "Führer - Sofortprogramm" v roce 1942. I když byl navržen tak, aby pojmul 900 osob, byl schopen poskytnout přístřeší až 2000 osobám. Jeho architektura odpovídá středověkým opevněným stavbám.

Evropská soutěž 2013

Multidisciplinární zdravotní středisko v Rambervillers, Francie

Multidisciplinární zdravotní středisko se nachází na jihu obce Rambervillers (Vosges), v nové obchodní čtvrti na pozemku bývalého, již nevyužívaného nádraží. Problémem obyvatel obcí v regionu Rambervillers byla omezená dostupnost lékařské pomoci. Aby tuto situaci překonali, chtěli vytvořit budovu, zahrnující interdisciplinární zdravotnictví (praktické lékaře i specialisty pediatrie, fyzioterapie, logopedie a ortopedie). 

Evropská soutěž 2013

Velvyslanectví Turecké republiky, Berlín, Německo

Premiér Turecka, Recep Tayyip Erdoğan, otevřel v Berlíně 30. října 2012 nové turecké velvyslanectví.

Evropská soutěž 2013

Share