Články

Finské směrnice pro hygienu interiérů oceňují antimikrobiální měděné povrchy

Finská organizace Building Information Ltd. dnes vydala směrnice pro hygienu interiérů novostaveb a rekonstrukcí, popisující měď jako „nejznámější a účinný antimikrobiální materiál“. 

Finská organizace Building Information Ltd. dnes vydala směrnice pro hygienu interiérů novostaveb a rekonstrukcí, popisující měď jako „nejznámější a účinný antimikrobiální materiál“.

Tyto směrnice – součást finských stavebních norem – stanovují čtyři úrovně hygieny pro různé typy budov a různá opatření, zajišťující požadovaný standard. Antimikrobiální materiály pro často dotýkané plochy jsou zahrnuty do tří nejpřísnějších kategorií, kde je měď zařazena jako nejvíce uznávaný a účinný antimikrobiální materiál.

Tyto směrnice, představené na semináři hygieny interiérů v Espoo, patří mezi první, poskytující sadu nástrojů pro „protiinfekční projektování“. Jejich cílem je zvýšit povědomí o příležitostech a řešeních pro zlepšení hygieny při fázích projektování i stavby, s přihlédnutím k účelnosti a nákladové efektivitě.

Tyto informace cílí na všechny účastníky stavebních projektů, počínaje vlastníky nemovitostí, přes architekty a projektanty, až po stavební firmy, dodavatele a uživatele. V zásadě je cílem dosažení vysoce funkční stavby, která aktivně brání šíření infekce. Jako klíčové aspekty zajištění bezpečného interiérového prostředí je zdůrazněno čištění a údržba, pro něž se připravují podrobnější pokyny, které budou publikovány později v tomto roce.

Pro dotykové plochy ve třech nejvyšších hygienických kategoriích jsou doporučeny antimikrobiální materiály. Nejnáročnější úroveň zahrnuje oblasti, jako jsou operační sály, JIP, farmaceutická výrobní zařízení a laboratoře. Nižší úroveň zahrnuje nemocniční prostory příjmu a pokoje pacientů, denní stacionáře, letiště, bazény a lázně. Třetí úroveň – stále ještě vyžadující dobrou úroveň hygieny – pokrývá školy, sportovní zařízení a kanceláře.

Měď je silně antimikrobiální s širokým spektrem účinnosti proti bakteriím a virům, s prokázaným rychlým ničením patogenů včetně chřipky A, E. coli, norovirů a rezistentních bakterií, jako je MRSA. Tuto schopnost sdílí s mnoha svými slitinami – jako mosaz a bronz – a společně tvoří rodinu kovových materiálů, nazývaných „antimikrobiální měď“. Tyto známé technické materiály vykonávají svou primární funkci – poskytují odolné povrchy, splňující požadavky náročného provozního prostředí – s přídavnou výhodou trvalého snižování biologické zátěže, a omezují tak riziko šíření infekce.

Podnět k vytvoření směrnice vyšel z projektové skupiny Hygtech, která nedávno publikovala výzkum, zkoumající měď jako antibakteriální materiál v různých zařízeních (nemocnice, školky, domovy důchodců a kanceláře). Studie, iniciovaná Univerzitou aplikovaných věd v Satakuntě, nahradila měděnými ekvivalenty často dotýkané povrchy, jako je dveřní kování, toaletní splachovadla, madla zábradlí a vypínače. Prováděli čištění způsobem, obvyklým u každého použití, měřili bakteriální úrovně a paralelně je porovnávali s úrovněmi z neměděných ekvivalentů.

Závěr studie: „Tato studie ukázala, že měď je potenciální antibakteriální materiál při rozličném nasazení, s různými čistícími postupy a profily používání. Měděné materiály byly účinné při snižování celkového bakteriálního zatížení, jakož i specifické indikační bakterie (gramnegativní, S. aureus); což naznačuje, že měď lze použit jako antibakteriální materiál také v jiných než nemocničních prostředích.“

Výsledky studie ukazují průměrné 85% snížení bakterií na měděném povrchu – což odpovídá stávajícím údajům z klinických studií po celém světě, v nichž bylo zjištěno, že nahrazení často dotýkaných povrchů ekvivalenty z antimikrobiální mědi snižuje biologickou zátěž o >80%. Tyto studie dále ukazují, že antimikrobiální měděné povrchy snižují u pacientů na jednotkách intenzivní péče riziko nozokomiální infekce (získané v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení) o 58% a zlepšují výsledky léčby pacientů.

Nové směrnice napomohou šíření využití antimikrobiální mědi z nemocnic i do dalších typů budov, a směrují každého, kdo hledá způsoby zvýšení hygieny v místech, kde se shromažďují lidé a kde se může šířit infekce.

Více informací o antimikrobiální mědi naleznete na www.antimicrobialcopper.org.

Poznámka redakce

Více informací o The Building Information Foundation RTS najdete na www.rakennustieto.fi/index/english.html.

 

Share: 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Find out more by following this link.

Accept